Vladas Murmulaitis
Karo lakūnas, jaunesnysis leitenantas
1913-2003J. ltn. Vladas Murmulaitis gimė 1913 m. gegužės 25 d. Kaune. Mokėsi „Aušros" berniukų gimnazijoje. Baigęs 4 klases, įstojo į S. Daukanto mokytojų seminariją. Baigęs du kursus, gyvenimą susiejo su aviacija.

1932 m. įstojo į Karo aviacijos mokyklos Puskarininkių lakūnų skyrių. Stažuotės metu Zoknių aerodrome, skrendant lėktuvu LVG C.VI 1500 m aukštyje, smarkiai blaškant vėjui, iš pirmos kabinos buvo išsviestas lakūnas Stasys Lapinskas. Antroje kabinoje likęs be valdymo įrengimų V. Murmulaitis buvo priverstas palikti lėktuvą. Abu lakūnai sėkmingai nusileido parašiutais „Salvator" netoli Kuršėnų. Parašiutus gaminusi Italijos firma „Salvator" savo reklaminiame buklete išspausdino išsigelbėjusiųjų nuotraukas ir juos apdovanojo auksiniu firmos ženklu.

1934 m. lapkričio 1 d. sėkmingai baigė Karo aviacijos mokyklos 1-ąją puskarininkių lakūnų laidą - įgijo antros eilės karo lakūno kvalifikaciją bei jaunesniojo puskarininkio laipsnį. Pradėjo karinę tarnybą 2-ojoje (žvalgybos) eskadrilėje. Pirmos eilės karo lakūnas vrš. V. Murmulaitis 2-ojoje eskadrilėje skraidė lėktuvu ANBO-41 iki sovietų okupacijos. Skraidymų stažas iki 1940 m. birželio 1 d. - 611 val. Likvidavus Lietuvos kariuomenę, kaip ir daugelis lakūnų, buvo išleistas į atsargą. Dirbo Klaipėdos dramos teatro direktoriumi.

1949 m. pirmomis dienomis buvo areštuotas, nuteistas dešimčiai metų, pateko į Intos lagerį. Po Stalino mirties, Sovietų Sąjungoje prasidėjus politiniam atšilimui, grįžo į tėvynę. Įsidarbino Lietuvos kino studijoje ir joje dirbo 20 metų, vėliau - kino-foto-fono archyve. Aktyviai dalyvavo LAKS ir aviacijos veteranų veikloje.

Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę, 1992 m. liepos 31 d. suteiktas dimisijos jaunesniojo leitenanto laipsnis. Gyveno Vilniuje.

Mirė 2003 m. rugsėjo 14 d.

APDOVANOTAS:
Garbės ženklu „Plieno Sparnai" (1940 08 28),
S. Dariaus ir S. Girėno medaliu (1994 07 14).

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
P.Hiksa
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis
V.Rauba
J.Kumpis