Jonas Dovydaitis

Jonas Dovydaitis (1914 m. liepos 12 d. Vilniuje – 1983 m. rugsėjo 20 d. Vilniuje) – Lietuvos lakūnas, sklandytojas, žurnalistas, rašytojas.
Biografija rengiama.

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
P.Hiksa
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis
V.Rauba
J.Kumpis