de Goys


Gen. de Goys, Prancūzijos karo aviacijos lakūnas, 1934 10 27 apdovanotas garbės ženklu „Plieno Sparnai".

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis