Andre Lucien Girier


Prancūzijos karo lakūnas
1890-1967


Gen. Andre Lucien Girier gimė 1890 m., Prancūzijos karo aviacijos lakūnas, tolimųjų skrydžių rekordininkas.

1926 m. liepos 14 d. kpt. Girier ir ltn. Doraily per 29 val. nuskrido 4700 km maršrutą.

1932 m. birželio 20 d. kartu su lakūnu Rignot nuskrido iš Paryžiaus į Teheraną.

1940 m. vadovavo Prancūzijos karo aviacijos 18 bombonešių grupei, apginkluotai bombonešiais „Brege 693".

1940 m. gruodžio 25 d. suteiktas pulkininko laipsnis. Vadovavo Alžyro karo aviacijai.

1945 m. birželio 25 d. suteiktas aviacijos divizijos generolo laipsnis.

Mirė 1967 m.

APDOVANOTAS
Garbės ženklu „Plieno Sparnai" (1934 10 27).

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
P.Hiksa
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis
V.Rauba
J.Kumpis