Krūminas Visvaldas Karolis


Aviacijos jaun. leitenantas.
1916 – ?


1916 08 16 Alkiškių k., Akmenės vls., Mažeikių aps. gimė Krūminas Visvaldas Karolis.

1935 baigė g-ją, studijavo VDU Technikos f-to Technologijos skyriuje. Pašauktas atlikti karinę tarnybą Mažeikių aps. komendantūros pasiųstas į Karo aviaciją.

1939 09 18 baigus Karo mokyklą (XIV asp. laida) suteiktas aviacijos ats. jaun. leitenanto laipsnis, paliktas tikrojoje karinėje tarnyboje aviacijos dirbtuvėse.

1939 09 27 paleistas į aviacijos karininkų atsargą.Literatūra:
„Lietuvos kariuomenės karininkai 1918-1953“ IV tomas.

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis