Kongelis VaclovasAviacijos jaun. leitenantas.
1919 - ?


1919 07 16
Kaune gimė Kongelis Vaclovas.

1933 baigė Kauno „Aušros'' berniukų g-jos 4 klases.

1938 06 15 - Aukštesn. technikos m-los Mechanikos skyrių.

1939 09 18 baigus Karo mokyklą (XIV asp. laida) suteiktas aviacijos ats. jaun. leitenanto laipsnis ir paleistas į aviacijos karininkų atsargą.

1940 studijavo VDU Technologijos f-to Mechanikos skyriuje.


Literatūra:
„Lietuvos kariuomenės karininkai 1918-1953” IV tomas.

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
P.Hiksa
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis
V.Rauba
J.Kumpis