Kolakauskas Emilius


Aviacijos jaun. leitenantas.
1903 - 1987


1903 07 18 Raseiniuose gimė Kolakauskas Emilius. Mokėsi Raseinių g-joje.

1920 dalyvavo nepriklausomybės kovose su lenkais.

1924 baigė Šiaulių g-ją.

1930 – VDU Teisių 1-tą.

1931 10 29 baigus Karo mokyklą (VI asp. laida) suteiktas aviacijos ats. jaun. leitenanto laipsnis ir paleistas į aviacijos karininkų atsargą.

1935 atliko karines pratybas Karo aviacijoje. Baigęs u-tą dirbo „Lietūkio“, vėliau taupomųjų kasų juriskonsultu. Karo pab. pasitraukė į Vokietiją, gyveno Hanau lietuvių pabėgėlių stovykloje.

1949 emigravo į Australiją, gyveno Sidnėjuje, dirbo Prekybos rūmų buhalterijoje. Aktyviai reiškėsi lietuvių išeivių veikloje.

1987 10 21 mirė.

Žmona – Stanislava, sūnus – Jurgis, duktė – Judita Sliterienė.Literatūra:
„Lietuvos kariuomenės karininkai 1918-1953“ IV tomas.


Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
P.Hiksa
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis
V.Rauba
J.Kumpis