Leonas Kinaitis




Aviacijos jaun. leitenantas.
1914 - 2006


1914 02 17 Kurdiumovkos stotyje, Rusijoje gimė Leonas Kinaitis.

Tėvai - Augustas Kinaitis (g. 1879 04 23) ir Eugenija Paulavičiūtė (g. 1884 07 02)

Atvykęs į Lietuvą baigė g-ją. Studijavo VDU Technikos f-te.

LAK sklandytojas ir pilotas.

1935 09 pašauktas į karinę tarnybą.

1936 09 15 baigus Karo mokyklą (XI asp. laida) suteiktas aviacijos ats. jaun. leitenanto laipsnis ir paleistas į aviacijos karininkų atsargą.

1939 08 21 – 09 27 pašauktas atlikti karines pratybas, skraidė ANBO-4.

1939 04 01 kaip KAM stipendininkas pasiųstas mokytis į Aukštąją technikos m-lą Vokietijoje, studijavo Darmštate ir Berlyne.

1940 08 24 priimtas į Karo aviaciją 7 eskadrilės lakūnu, skraidė 210 val.

1940 10 22 likviduojant Lietuvos kariuomenę atleistas.

1941 repatrijavo į Vokietiją. Kilus Vokietijos – SSRS karui tarnavo Vokietijos kariuomenės Karo aviacijoje.

1951 emigravo į JAV. Gyveno Cuyahoga, Ohio. Užsiėmė statybų verslu.

Mirė 2006 03 03

Pirmoji santuoka: žmona – Stasė Narušytė, sūnus Roman.
Antroji santuoka: žmona – Gisela Maria (1927.02.28–1990.07.18), duktė – Sylvia Kimble, sūnūs – Leonard, Eugene, Arnie, Eric.


Apdovanotas:
DLK Gedimino ordino 3 laipsnio medaliu (1936).


Literatūra:
„Lietuvos kariuomenės karininkai 1918-1953“ IV tomas.
Papildyta svetainės administracijos.


Leonas Kinaitis - KAIP AŠ MOKIAUSI SKRAIDYTI

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
P.Hiksa
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis
V.Rauba
J.Kumpis