Kilna Kazys1904 - 1947


1904 02 19 Sendzejovičiuose, Lasko aps., Lenkijoje gimė Kilna Kazys. Baigė Kauno „Aušros“ g-ją.

1928 09 08 baigus Karo mokyklą (X laida) suteiktas artilerijos leitenanto laipsnis, paskirtas 4 artilerijos pulko 11 baterijos jaun. karininku.

1930 05 13 perkeltas į pulko štabą iždininku.

1931 01 01 pagal Karininkų laipsnių įstatymą laipsnis pakeistas į jaun. leitenanto.

1931 07 15 baigė Vytauto Didžiojo karininkų kursų Topografijos skyrių (I laida),

1931 09 05 perkeltas į 1 pėst. pulką 9 kuopos jaun. karininku.

1932 05 24 pakeltas į leitenantus.

1932 08 20 perkeltas į Karo aviaciją, įskaitytas į administracijos (A) karininkus.

1935 08 26 perkeltas į Kariuomenės štabo Karo topografijos skyrių.

1936 10 29 pačiam prašant paleistas į administracijos karininkų atsargą.

Prasidėjus antrajai sovietinei okupacijai įsitraukė į partizaninę kovą, buvo Dainavos apygardos Kazimieraičio rinktinės kuopos vadas (slap. Smakas).

1945 06 11 suimtas, kalintas Kaune, pabėgo.

1945 10 02 vėl suimtas.

1946 03 09 Karo tribunolo nuteistas 15 metų lagerio ir 5 metams tremties.

1946 03 28 išvežtas į lagerį Nachodkoje, Primores kr.

1947 08 04 žuvo lageryje.

2000 06 23 pripažintas kariu savanoriu.

2000 07 26 suteiktas kapitono laipsnis (po mirties).

Žmona – Ona Miliūtė (1906–1991, susituokė 1930), duktė – Jūratė Sacharova (1932).


Apdovanotas:
Lietuvos nepriklausomybės medaliu (1928).


Literatūra:
„Lietuvos kariuomenės karininkai 1918-1953“ IV tomas.

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
P.Hiksa
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis
V.Rauba
J.Kumpis