Kebliūnas (Keblinskas) Antanas
Aviacijos leitenantas.
1907 - 2007


1907 10 12 Miliškių k., Lukšių vls., Šakių aps, gimė Kebliūnas (Keblinskas) Antanas.

1924 08 23-24 dalyvavo pirmojoje Taurinėje dainų šventėje Kaune. Baigė Marijampolės mokytojų seminariją.

1929 – 1939 09 Surviliškio m-los vedėjas.

1930 11 30 baigė karo mokyklą (V asp. laidą) suteiktas aviacijos ats. leitenanto laipsnis ir paleistas į aviacijos karininkų atsargą.

1931 01 01 pagal Karininkų laipsnių įstatymą laipsnis pakeistas į ats. jaun. leitenanto.

1934 06 08 – 07 07 atliko karines pratybas Karo aviacijoje.

1935 11 23 pakeltas į ats. leitenantus.

1936 06 01 ir 1939 11 05 – 12 16 dalyvavo karinėse pratybose kaip lakūnas žvalgas.

Nuo 1940 01 01 Utenos aps. prad. m-lų inspektorius. Sovietų Sąjungai okupavus Lietuvą atleistas, mokytojavo Utenos „Aušros“ prad. m-loje. Vokiečiu, okupacijos metais grąžintas į inspektoriaus pareigas.

1942 perkeltas į Vilkaviškį, vėliau į Raseinius m-los inspektoriumi. Tais pačiais metais perkeltas į Veliuoną prad. m-los vedėju.

1943 įsteigus prog-ją tapo jos direktoriumi.

1946 – g-jos direktoriumi.

1946 mokėsi ir dirbo Vilniaus pedagoginiame in-te.

1947 – 1976 dirbo M. K. Čiurlionio dailės muziejuje Kaune.

1977 – 1990 – Vilniaus dailės muziejuje.

2007 mirė.

Pirmoji žmona – Petronėlė Jarytė (1908–1966, susituokė 1932), duktė – Nijolė Irena Arbačiauskienė (1934); antroji žmona – Aldona Savickaitė (1914–1981).


Apdovanotas:
Lietuvos nepriklausomybės medaliu (1928),
Saulių žvaigždės ordinu (1937),
Ugniagesių „Artimui pagalbon“ 3 laipsnio kryžiumi (1938).


Literatūra:
„Lietuvos kariuomenės karininkai 1918-1953“ IV tomas.


Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis