Kaveckas Aleksas (Aleksandras)1890 – 1961


1890 02 26 Laukstėnų k., Eigirdžių vls., Telšių aps. gimė Kaveckas Aleksas (Aleksandras). Mokėsi Telšių miesto m-loje.

1912 – 1915 tarnavo Rusijos kariuomenės Mirgorodsko pėst. pulke.

1913 baigė puskarininkių m-lą.

1914 07 20 – 1915 01 15 dalyvavo I pasauk karo kovose Galicijoje.

1920 01 17 savanoriu įstojo į Lietuvos kariuomenę.

1920 10 07 baigus Karo mokyklą (III laida) suteiktas pėstininkų leitenanto laipsnis, paskirtas į 2 pėst. pulką.

1920 10 26 – 11 30 dalyvavo nepriklausomybės kovose su lenkais.

Nuo 1921 11 11 ėjo 8, 9, 6 kuopos vado padėjėjo, vado pareigas.

1925 01 08 pakeltas į vyr. leitenantus.

1926 01 01 perkeltas į Karo aviaciją.

1927 10 08 paskirtas ūkio kuopos jaun. karininkas.

1931 03 01 perkeltas į aviacijos parką dirbtuvių vedėju.

1932 02 13 pakeltas į kapitonus.

1933 – 1935 09 autobūrio vadas.

1936 01 30 pačiam prašant paleistas į aviacijos karininkų atsargą, o 03 19 dėl sveikatos – į dimisiją. Vokiečių okupacijos metais mokytojavo Plungėje.

1944 pasitraukė į Vokietiją, tačiau grįžo ir su Tėvynės apsaugos rinktine dalyvavo Sedos kautynėse. Paskui pasitraukė į Vokietiją, gyveno Drezdene.

Apie 1950 prievarta grąžintas į Lietuvą,

1956 gavo leidimą išvykti pas šeimą.

1961 02 06 mirė, palaidotas Drezdene.

Pirmoji žmona – Liudvika Dackevičiūtė (1910–1988), dukros – Vida Aleksandra Daras (1934), Jolita Sofija Suduikis (1935); antroji žmona – Anna Luise Riefle.


Apdovanotas:
Savanorių (1928)
Lietuvos nepriklausomybės (1928) medaliais.


Literatūra:
„Lietuvos kariuomenės karininkai 1918-1953“ IV tomas.

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis