Kavaliauskas Petras
Karo lakūnas. Aviacijos kapitonas.
1905 – 1961


1905 02 14 Gojaus vns. Daugailių vls., Utenos aps. gimė Kavaliauskas Petras. Mokėsi Utenos gimnazijoje.

1924 10 05 pašauktas į Lietuvos kariuomenę.

1927 09 07 baigus Karo mokyklą (IX laidą) suteiktas aviacijos leitenanto laipsnis, paskirtas į Karo aviaciją.

1930 02 15 baigė Vytauto Didžiojo karininkų kursų Aviacijos skyrių (II laida). Tarnavo 2 eskadrilėje I eilės karo lakūnu.

1930 11 23 pakeltas į vyr. leitenantus.

1931 01 01 pagal Karininkų laipsnių įstatymą laipsnis pakeistas į leitenanto.

1935 09 08 pakeltas į kapitonus. Tarnavo 6 eskadrilėje karo lakūnu.

1939 07 28 pačiam prašant paleistas į aviacijos karininkų atsargą. Petras Kavaliauskas Karo aviacijoje skraidė 630 val.

Karo pab. pasitraukė į Vokietiją. Vėliau grįžo į Lietuvą ir savanoriu įstojo į LKDI (buv. TAR).

1944 10 05 paskirtas į formuojamo karo aviacijos skraidančio personalo, numatomo lėktuvų parskraidinimui iš Vokietijos, sudėtį oro žvalgu. Po Sedos kautynių pasitraukė į Vokietiją.

1950 emigravo į JAV, gyveno Hartforde, vėliau Melrouz Parke. Aktyviai dalyvavo JAV lietuvių bendruomenės veikloje.

1961 07 30 mirė, palaidotas Šv. Kazimiero kapinėse Čikagoje.


Apdovanotas:
Lietuvos nepriklausomybės medaliu (1928).


Literatūra:
„Lietuvos kariuomenės karininkai 1918-1953“ IV tomas.

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis