Kaušinis Klemensas1906 – 1995


1906 01 27 Juršiškių vnk., Molėtų vls., Utenos aps. gimė Kaušinis Klemensas.

1925 baigė Vytauto Didžiojo g-ją Vilniuje.

1933 – VDU Technikos f-to Statybos skyrių įgydamas inžinieriaus statybininko kvalifikaciją. Dirbo inžinieriumi Utenos aps. savivaldybėje.

1934 09 15 baigus Karo mokyklą (IX asp. laida) suteiktas inžinerijos ats. jaun. leitenanto laipsnis ir paleistas į inžinerijos karininkų atsargą.

1935 02 14 priimtas į karinę tarnybą, paskirtas į Karo aviaciją.

1935 08 03 perkeltas į Karo butų v-bą inžinieriumi konstruktoriumi.

1936 02 20 pačiam prašant paleistas į atsargą.

1936 laimėjęs konkursą pradėjo dirbti VDU Architektūros katedroje.

Nuo 1940 01 26 LŠS narys. Vokiečių okupacijos metais VDU vyr. dėstytojas. Sovietų Sąjungai okupavus Lietuvą dirbo VDU, vėliau – Kauno politechnikos institute. Daktaras (technologijos m.; statybos inžinerijos m. kand., 1961), docentas (1962). Lietuvos architektų sąjungos narys, vienas iš vadovėlio „Pastatų konstrukcijos" autorių (1962).

1995 05 20 mirė Kaune, palaidotas Petrašiūnų kapinėse.

Pirmoji žmona – Stefanija Jegaitė (1909-1943, susituokė 1938), sūnūs – Rimgaudas (1939), Saulius (1940); antroji žmona – Gražina Žitkutė (1921, susituokė 1965).

Apdovanotas:
Už žydų gelbėjimą karo metu apdovanotas Žūvančiųjų gelbėjimo kryžiumi (2002) ir suteiktas Pasaulio teisuolio vardas (1996).Literatūra:
„Lietuvos kariuomenės karininkai 1918-1953“ IV tomas.

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis