Kasperavičius Povilas
1902 - 1961


1902 06 10 Berčiūnų k., Naujamiesčio vls., Panevėžio aps. gimė Kasperavičius Povilas.

1922 baigė Panevėžio g-ją, mokėsi mokytojų seminarijoje.

1923 02 10 pašauktas į Lietuvos kariuomenę, paskirtas į Autobataliono mokomąją komandą.

1925 09 07 baigus Karo mokyklą (VII laida) suteiktas leitenanto laipsnis ir paskirtas į Autobatalioną.

1926 01 01 - Karo aviacijos 1 oro eskadrilės jaun. karininku, 1926 02 10 – Technikos pulko geležinkelių kuopos jaun. karininku.

1927 baigė fizinio lavinimo kursus (IVlaida).

1927 09 03 paskirtas autokuopos 2 būrio vadu.

1931 01 01 pagal Karininkų laipsnių įstatymą leitenanto laipsnis pakeistas į jaun. leitenanto.

1931 09 30 pakeltas į leitenantus.

1934 06 28 pačiam prašant paleistas į automobilininkų karininkų atsargą. Iki pirmosios sovietinės okupacijos tarnavo pasienio policijoje. Sovietų Sąjungai okupavus Lietuvą tarnavo Vilniaus ugniagesių komandos v-ko padėjėju. Vokiečių okupacijos metu tarnavo LSD. Karo pab. pasitraukė į Vakarus, iki 1951 gyveno Anglijoje. Emigravęs į JAV gyveno Čikagoje.

1961 03 16 mirė, palaidotas Šv. Kazimiero kapinėse.


Apdovanotas:
Lietuvos nepriklausomybės medaliu (1928).


Literatūra:
„Lietuvos kariuomenės karininkai 1918-1953“ IV tomas.

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis