Kasmauskas Jurgis


Aviacijos jaunesnysis leitenantas.

1940 08 19 Kasmauskas Jurgis baigė Karo mokyklą (XXI laida), suteiktas aviacijos jaun. leitenanto laipsnis ir paskirtas Karo aviacijos 4 eskadrilės lakūnu.

1940 10 04 Likviduojant Lietuvos kariuomenę paskirtas RA 29 ŠTK atskirosios aviaeskadrilės fotolaborantu. Kilus Vokietijos-SSRS karui iš RA pasitraukė, pateko į vokiečių nelaisvę, kalintas belaisvių stovykloje Kėdainiuose.

Žmona — Eugenija.

Literatūra:
„Lietuvos kariuomenės karininkai 1918-1953” IV tomas.
Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
P.Hiksa
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis
V.Rauba
J.Kumpis