Dewoitine D.501LGražuolis Dewoitine D.501L

Paspauskite paveikslėlį norėdami jį matyti didesnį

Prieš skrydį

Paspauskite paveikslėlį norėdami jį matyti didesnį

Dewoitine D.501L krikštynos. Kapelioną lydi L.Peseckas ir J.Mikėnas 1937m.

Paspauskite paveikslėlį norėdami jį matyti didesnį
Ekskursija Aviacijoje. Kariai apžiūri techniką. 1937 m.

Paspauskite paveikslėlį norėdami jį matyti didesnį
Dewoitine D.501L pienių aerodrome

Paspauskite paveikslėlį norėdami jį matyti didesnį

Vasara aerodrome

Paspauskite paveikslėlį norėdami jį matyti didesnį
Dewoitine D.501L ruošiamas žiemos skrydžiui

Paspauskite paveikslėlį norėdami jį matyti didesnį

Dewoitinai aerodrome

Paspauskite paveikslėlį norėdami jį matyti didesnį
Kariai prie Dewoitine D.501L
Paspauskite paveikslėlį norėdami jį matyti didesnį

Dewoitinai aerodrome

Paspauskite paveikslėlį norėdami jį matyti didesnį

Skrenda rikiuotėje

Paspauskite paveikslėlį norėdami jį matyti didesnį

Skrenda rikiuotėje

Paspauskite paveikslėlį norėdami jį matyti didesnį

Pasiruošęs kilti

Paspauskite paveikslėlį norėdami jį matyti didesnį

Dewoitinai aerodrome

Paspauskite paveikslėlį norėdami jį matyti didesnį

II-osios (naintuvų) grupės vadas mjr. Adomaitis ir karo aviacijos komend. plk. ltn. Motuzas (dešinėje) prie Dewoitine D.501L

Paspauskite paveikslėlį norėdami jį matyti didesnį

Krašto apsaugos brig. gen. J.Dirmantas aerodrome. Toliau Dewoitine D.501L

Paspauskite paveikslėlį norėdami jį matyti didesnį

J.Mikėnas prie Dewoitine D.501L

Paspauskite paveikslėlį norėdami jį matyti didesnį

Poilsio valandėlė

Paspauskite paveikslėlį norėdami jį matyti didesnį

1-osios eskadrilės lakūnai prie Dewoitinų 1938m.

Paspauskite paveikslėlį norėdami jį matyti didesnį

Lakūnai prie Dewoitine D.501L

Paspauskite paveikslėlį norėdami jį matyti didesnį

Prieš skrydį

Paspauskite paveikslėlį norėdami jį matyti didesnį

J.psk. J.Masiulio katastrofa su Dewoitine D.501L Nemune 1937m.

Paspauskite paveikslėlį norėdami jį matyti didesnį
M.Želnio piešinys

Paspauskite paveikslėlį norėdami jį matyti didesnį

M.Želnio piešinys

Paspauskite paveikslėlį norėdami jį matyti didesnį

Dewoitine D.501L modelis

Paspauskite paveikslėlį norėdami jį matyti didesnį

Dewoitine D.501L modelis

Paspauskite paveikslėlį norėdami jį matyti didesnį

Dažymas

Paspauskite paveikslėlį norėdami jį matyti didesnį

Dažymas

Paspauskite paveikslėlį norėdami jį matyti didesnį

Dažymas

Paspauskite paveikslėlį norėdami jį matyti didesnį
Pagrindinis Dewoitine D.501L puslapis

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
P.Hiksa
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis
V.Rauba
J.Kumpis