Dewoitine D.501L


1936 metais Prancūzijos firma Dewoitine Lietuvos karo aviacijai pagal kontraktą turėjo pateikti naujus vienviečius naikintuvus D.372. Tačiau lėktuvus priimant išryškėjo konstrukciniai defektai ir paaiškėjo, kad jie nepakankamai atsparūs.
Mūsų priėmimo komisijos atstovai plk. Itn. Antanas Gavelis ir mjr. Jonas Mikėnas atsisakė šiuos naikintuvus priimti.
Po ilgų derybų firma sutiko pakeisti kontraktą ir Lietuvai pateikti kitus, tuo metu prancūzų karo aviacijai serijoje pradėtus gaminti naikintuvus D.501.
Dewoitine D.372 (paspaudus paveikslėlį jis padidės)Specialiai mūsų aviacijai, su raide „L" pagamintų 14 naikintuvų Dewoitine D.501 L serija Lietuvą pasiekė 1936 metų gruodžio viduryje. Juos montavo gamyklos mechanikai, o ore išbandė mūsų lakūnai. Lėktuvus įvedus į rikiuotę jais buvo ginkluota 1-oji eskadrilė.

1937 m. rugsėjo 1-3 dienomis šeši mūsų Dewoitine D.501 L kartu su trimis ANBO-41 svečiavosi Rygoje. Vizitui vadovavo Karo aviacijos vadas pulkininkas Antanas Gustaitis.
Eskadrilė nuolat buvo įsikūrusi Kaune, Aleksoto aerodrome. Vasarą Palangoje būdavo rengiamos stovyklos, per kurias, atliekant virš jūros oro pratybas, šaudyta į velkamus oro taikinius koviniais šoviniais.
1939 m. rugsėjo 1 d., prasidėjus Antrajam pasauliniam karui, Lietuvoje buvo paskelbta nepaprasta padėtis ir 1-osios eskadrilės lakūnai nuolat budėjo pasirengę pakilti į orą.
Rugsėjo 27 dieną gavus pranešimą apie svetimos šalies lėktuvo įskridimą į Lietuvos oro erdvę, naikintuvais Dewoitine D.501 L pakilę vyr. psk. Juozas Dambrava ir j. Itn. Jonas Dovydaitis surado pažeidėją. Pasirodė, kad tai naujausias lenkų lengvasis bombonešis PZL-46 Sum. Ryžtingai ir tiksliai veikę mūsų pilotai iš dviejų pusių apsupo lenkų lėktuvą ir privertė jį nusileisti Kauno aerodrome.
Lietuvai atgavus Vilniaus kraštą 1-oji eskadrilė naikintuvais Dewoitine D.501 L kartu su kitomis šešiomis eskadrilėmis 1939 m. lapkričio 1 d. dalyvavo reprezentaciniame skridime virš Šalies senosios sostinės.
Lemtingą 1940 metų birželio 15 dieną eskadrilė buvo vasaros pratybose, Palangos lauko aerodrome. Lėktuvų apsaugą perėmė Raudonoji armija, o lakūnai atšaukti į Kauną . Trylika Vyčio kryžiais pažymėtų Dewoitine D.501 L čia taip ir liko iki vokiečių-rusų karo pradžios.
Per trejų su puse metų lėktuvų eksploatavimą Lietuvos karo aviacijoje Dewoitine D.501 L patyrė tik vieną katastrofą.
1937 m. spalio 16 dieną įėjęs į plokščią suktuką netoli Karmelitų paplūdimio lėktuvas nukrito į Nemuną. Jį pilotavęs psk. Jonas Masiulis žuvo.


LĖKTUVO KONSTRUKCIJA

(paspaudus paveikslėlį jis padidės)
(paspaudus paveikslėlį jis padidės)Naikintuvas D.501 L sukonstruotas Tulūzoje įsikūrusioje Emile Dewoitine bendrovėje. Jis išvystytas iš anksčiau eksploatuotų D.500. Serijinė lėktuvų gamyba vyko Liore-et-Oliver koncerne. Tai vienvietis, žemasparnis, ištisai metalinės konstrukcijos lėktuvas. Sparnai ir liemuo dengti duraliuminio skarda.
Liemuo (paspaudus paveikslėlį jis padidės)

Sparnas (paspaudus paveikslėlį jis padidės)

Uodega (paspaudus paveikslėlį jis padidės)


Pagrindiniai važiuoklės ratai plačiai išskėsti, su hidrauliniais oro amortizatoriais ir hidrauliniais stabdžiais. Siekiant sumažinti oro pasipriešinimą, ratai buvo su aliuminio skardos lašo formos gaubtais -aerodinaminiais pračiuožikliais. Jų labai nemėgo mechanikai, nes riedant per drėgną žolę arba po lietaus gaubtuose susikaupdavo daug purvo, kuri būdavo sunku išvalyti. Tačiau pastebimos įtakos greičiui jie neturėjo. Todėl dažnai lėktuvai buvo eksploatuojami be pračiuožiklių.Važiuoklė be pračiuožikliųSu pračiuožikliais


Amortizuojantis uodegos ramstis buvo su metaline pavaža.


Lėktuve naudotas „V" formos dvylikos cilindrų, skysčiu aušinamas 860 AJ galingumo variklis Hispano-Suiza 12 Y su aukštuminiu oro kompresoriumi. Lietuvoje naudoti D.501 L turėjo dviejų menčių pastovaus žingsnio propelerį. Vėliau Prancūzijoje gaminamuose Dewoitine D.501 ir D.510 naudoti ir metaliniai trijų menčių propeleriai.
Variklis Hispano-Suiza 12 Y (paspaudus paveikslėlį jis padidės)

Variklio Hispano-Suiza 12 Y brėžinys iš šono (paspaudus paveikslėlį jis padidės)
Variklio Hispano-Suiza 12 Y brėžinys iš galo (paspaudus paveikslėlį jis padidės)
Variklio Hispano-Suiza 12 Y brėžinys iš priekio (paspaudus paveikslėlį jis padidės)Dewoitine D.501 L buvo su 20 mm patrankėle, įmontuota tarp cilindrų, šaudė per propelerio ašį. Du 7,9 mm kulkosvaidžiai MAC buvo įmontuoti sparnuose.
Lietuva lėktuvus D.501 L įsigijo be radijo aparatūros. Vėliau ryšiui su žeme ir tarpusavyje buvo įmontuota JAV pirkta radijo aparatūra.
Prietaisų lenta (paspaudus paveikslėlį jis padidės)


Vairai (paspaudus paveikslėlį jis padidės)TECHNINIAI LĖKTUVO DUOMENYS:


12.09 mSparnų ilgis
7,85 mLėktuvo ilgis
2,63 mLėktuvo aukštis
16,16 m2 Sparnų plotas
1429 kgTuščio lėktuvo svoris
1921 kg Skridimo svoris
402 km/val.Maksimalus skridimo greitis
10500 mAukščio lubos
700 kmSkridimo nuotolis

Dewoitine D.501.L Fotoalbumas

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
P.Hiksa
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis
V.Rauba
J.Kumpis