LIETUVOS AERO KLUBAS 1927-1940

• TRUMPA LAK ISTORIJA
Trumpa Lietuvos Aero Klubo istorija 1927 – 1940 metais.

• LITHUANIAN AERO CLUB IN 1927-1940
angl. tekstukas

• VIRTUALIOS PARODOS, FOTOALBUMAI
LAK istorija fotografijose, dokumentuose.

• LAK STEIGĖJAI, PIRMININKAI
LAK steigėjų, pirmininkų sąrašas ir biografijos.

• LAK GARBĖS NARIAI
LAK garbės narių sąrašas ir biografijos.

• LAK KONSTRUKTORIAI
LAK konstruktorių sąrašas ir jų biografijos.

• KITI LAK NARIAI
Kiti žymesni LAK nariai, jų biografijos.

• LIETUVOS SKLANDYMO ISTORIJA
Lietuvos sklandymo istorijos santrauka. Autorius: G.Kačergius, 2009

• LAK LĖKTUVAI
LAK lėktuvų sąrašas, techn. aprašymai ir visa kita informacija.

• LAK SKLANDYTUVAI
LAK sklandytuvų sąrašas, techn. aprašymai ir t.t.

• SKLANDYTUVŲ STATYBA
Straipsniai iš prieškario „Lietuvos sparnų“:
A.Paknys. Sklandytuvų statyba, V.Mačiulaitis. Sparnų dengimas klijuote


• AVIAMODELIŲ SPORTAS
Aviamodeliavimo istorija tarpukariu, asmenybės, modeliai, pasiekimai

• PARAŠIUTŲ SPORTAS
Parašiutai, jų naudojimas. Parašiutų sportas, sportininkai

• LAKŪNŲ RENGIMAS
LAK lakūnų rengimas, technika, mokymas.

• LAK LAKŪNŲ IR SKLANDYTOJŲ UNIFORMOS IR ATRIBUTIKA
LAK lakūnų ir sklandytojų uniformos, įv. Ženkleliai, apdovanojimai.

• AVIACINĖS SPORTO VARŽYBOS, ŠVENTĖS.
Lietuvoje ir užsienio šalyse vykusių sporto varžybų, aviacijos švenčių, kuriose dalyvavo LAK sportininkai, aprašymai, apžvalgos irk t. informacija.

• NIDOS SKLANDYMO MOKYKLA
Nidos sklandymo mokyklos istorija, fotografijos, atsiminimai.

• AUKŠTAGIRIO SKLANDYMO MOKYKLA
Straipsniai, atsiminimai apie Aukštagirio sklandymo mokyklą prie Vilniaus .

• SPAUDA. PROPAGANDA. LAK LOTERIJOS
LAK leisti leidiniai, loterija.

• ATSIMINIMAI. ISTORIJOS. REKORDINIAI SKRYDŽIAI
Įvairūs atsiminimai, istorijos iš LAK gyvenimo

• LAK SUNAIKINIMAS
Lietuvos Aero Klubo sunaikinimas

• SKLANDYMAS LIETUVOJE 1950 - 1990
Sklandymas Lietuvoje sovietinės okupacijos metais.
Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
P.Hiksa
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis
V.Rauba
J.Kumpis