Antaną Gustaitį prisimena...


Architektas Vytautas Landsbergis


APIE GENEROLĄ ANTANĄ GUSTAITĮSu inž. Antanu Gustaičiu, aviacijos generolu, susipažinau, kada jis buvo dar karo mokykloje. Av. maj. Vytauto Jablonskio - prof. Jono Jablonskio sūnaus vyresnysis brolis Konstantinas vedė mano seserį Sofiją Landsbergytę, o aš vedžiau prof. J. Jablonskio dukterį Onutę Jablonskytę.
Geriausi Antano Gustaičio draugai buvo Vytautas Jablonskis, Tadas Petkevičius (pastarasis vedęs Julytę Jablonskytę), mūsų šeima, inž. Hiksa.
A. Gustaičio žmona Bronė buvo puiki ponia. Beslaugydama A. Gustaitį, nors buvo ištekėjusi už V. Jablonskio, susipažino arčiau su juo ir pagaliau, taikiai atsisveikinusi su Vytautu Jablonskiu, ištekėjo už A. Gustaičio.
Šios įvairenybės suvedė mane arčiau su A. Gustaičio šeima, o taip pat ir Jablonskių šeimomis. Nežiūrint visų niuansų, Gustaitis visą laiką pasiliko V. Jablonskio geru draugu.
Mūsų šeimos: Landsbergių, V. Jablonskio, A. Gustaičio, rodos, 1937 m. vykome į Paryžių, į aviacijos saloną - pasaulio aviacijos technikos parodą.
Beje, A. Gustaitis buvo mano sūnaus Vytauto krikšto tėvas, o aš krikšto tėvo pareigas atlikau Gustaičio dukrai. Antanas puikiai mokėjo bendrauti su jaunimu ir stengdavosi jam padėti. Beveik visi žinomieji aviatoriai, kuriems teko eiti mokslus užsienyje, buvo A. Gustaičio "palaiminti".
A. Gustaitį pažinojau, kaip puikų šachmatininką, buvusį vieną kartą net Lietuvos čempionu. Jis mane visada aplošdavo. Su inž. J. Dobkevičium juodu lošdavo dažnai šachmatų partijas "aklai", be šachmatų lentos. Sulošdavo šachmatais, būdamas pas mane svečiuose ir su mano sūnum Vytautu, kuris, būdamas vos 12 metų, sugebėdavo kartais pasipriešinti A. Gustaičiui ir priversdavo jį susimąstyti, kad nepražiopsojus, kokį ėjimą toliau daryti.
A. Gustaitį pažinojau, kaip puikų aviacijos konstruktorių, gerą matematiką ir aukštos erudicijos žmogų, kuris, tarytum, nemokėjo žmogaus užgauti.
A. Gustaitis nerūkė ir negėrė, sugebėdavo savo pašnekovą įtraukti į aviacijos technikos pažinimą. Net mane buvo apkrėtęs šia "bacila": mėginau skraidyti sklandytuvu Nidoje, Kaune, o vėliau net pradėjau mokytis skraidyti ir sportiniu lėktuvu. Deja, lakūnu pilotu netapau. Aviacijos sportą rėmė ir jį propagavo jam galimomis priemonėmis: padovanojo ANBO-II Lietuvos aeroklubui, nemažai straipsnių parašė tuometinėje spaudoje Lietuvos sparnai ir kituose laikraščiuose. Sekė užsienio spaudoje pasirodžiusias naujienas. Mokėjo keletą užsienio kalbų: vokiečių, prancūzų, rusų, o angliškai ir itališkai susigaudė.

Kalbėjosi: Viktoras Ašmenskas

Šaltinis: Technikos Žodis 1993m. Nr.3 Čikaga
El.variantą parengė: Nerijus Korbutas 2009GRĮŽTI Į PAGRINDINĮ A.GUSTAIČIO PUSLAPĮ

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
P.Hiksa
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis
V.Rauba
J.Kumpis