ANBO-III

Tai virtuali fotografijų paroda sukurta A.Gustaičio konstrukcijos lavinimosi lėktuvo ANBO-III 90-mečio proga. Lėktuvas išbandytas 1929 m. spalio 5 d. Kaune. Skrydžio daviniai ir lėktuvo techninės charakteristikos parodė, kad naujasis anbukas puikiai atitinka tipui keliamus reikalavimus ir ANBO-III netrukus tapo pirmuoju serijiniu lietuvišku lėktuvu.

Lavinimosi lėktuvo ANBO-III prototipas su 130 AG varikliu Walter NZ.
Kauno aerodromas, 1929 m. spalio 5 d.
• • • • • • • • • • • •Lavinimosi lėktuvo ANBO-III prototipas su 130 AG varikliu Walter NZ.
Kauno aerodromas, 1929 m. spalio 5 d.
• • • • • • • • • • • •Lavinimosi lėktuvo ANBO-III prototipas su 130 AG varikliu Walter NZ.
Kauno aerodromas, 1929 m. spalio 5 d.
• • • • • • • • • • • •ANBO-III prototipas virš Kauno
• • • • • • • • • • • •Lavinimosi lėktuvo ANBO-III prototipas su 130 AG varikliu Walter NZ.
Šalia ANBO-III - lėktuvo konstruktorius ir bandytojas A.Gustaitis po pirmojo skrydžio naujuoju anbuku. Kauno aerodromas, 1929 m. spalio 5 d.
• • • • • • • • • • • •ANBO-III prototipas (gamyklinis Nr.33) aviacijos tarnyboje.
Prie lėktuvo kariūnas aspirantas A.Keblinskas. Kaunas, 1930 m.
• • • • • • • • • • • •Lėktuvas ANBO-III su specialiu propeleriu variklio bandymams.
A.Freda, 1930 m.
• • • • • • • • • • • •Lavinimosi lėktuvo ANBO-III liemuo
Aviacijos dirbtuvių kiemas, A.Freda, Kaunas, 1929 m.
• • • • • • • • • • • •Lavinimosi lėktuvo ANBO-III liemuo
Aviacijos dirbtuvių kiemas, A.Freda, Kaunas, 1929 m.
• • • • • • • • • • • •Lavinimosi lėktuvas ANBO-III su 145 AG varikliu Walter „Mars”
Kauno aerodrome, 1930 m.
• • • • • • • • • • • •


Lavinimosi lėktuvas ANBO-III su 145 AG varikliu Walter „Mars”
Uždėtas žvalgo kulkosvaidžio ratilas. Kauno aerodromas, Apie 1931 m.
• • • • • • • • • • • •Lavinimosi lėktuvas ANBO-III su 145 AG varikliu Walter „Mars”
Šalia lėktuvo - Juozas Pyragius.
• • • • • • • • • • • •Avarija su ANBO-III
• • • • • • • • • • • •Avarija su ANBO-III
• • • • • • • • • • • •Aviakatastrofa su ANBO-III
Tai vienintelė mirtina nelaimė nutikusi su ANBO-III. Žuvo kariūnas aspirantas Antanas Klygis.
1935 rugpjūčio 28 d.
• • • • • • • • • • • •ANBO-III skrenda virš Lietuvos
• • • • • • • • • • • •A.Gustaitis (dešinėje), paskraidinęs estų karininką (antras iš kairės) pirmosios serijos ANBO-III.
Kauno aerodromas, 1930 m.
• • • • • • • • • • • •2-osios eskadrilės lėktuvai ANBO-III su žvalgo kulkosvaidžių ratilais.
Kauno aerodromas, 1931 m.
• • • • • • • • • • • •ANBO-III prieš skrydį
Kauno aerodromas, 1930 m.
• • • • • • • • • • • •ANBO-III virš Kauno, 1930 m.
• • • • • • • • • • • •ANBO-III aviacijos šventės metu.
• • • • • • • • • • • •Antrosios ANBO-III serijos gamyba aviacijos dirbtuvėse. 1931 m.
Pirmame plane - surenkami ANBO-III ir ANBO-V sparnai.
• • • • • • • • • • • •ANBO-III virš Kauno
• • • • • • • • • • • •Lavinimosi lėktuvas ANBO-III su varikliu Walter „Mars”
Kauno aerodromas, 1930 m.
• • • • • • • • • • • •I serijos ANBO-III su pakeistu posūkio vairu.
Kauno aerodromas, apie 1938 m.
• • • • • • • • • • • •Antrosios serijos ANBO-III
• • • • • • • • • • • •ANBO-III atlieka akrobatiką
• • • • • • • • • • • •Karininkai aerodrome prie ANBO-III
Aukštųjų karininkų kursų technikos skyriaus klausytojai su aviacijos karininkais Kauno aerodrome prie lėktuvų ANBO-III. Iš kairės: J.Kopukovas (3), P.Dovydaitis iš autorinktinės (4), V.Šenbergas (5), Karo aviacijos viršininkas gen.št.plk. S.Pundzevičius (centre, su akselbantais).
• • • • • • • • • • • •Aerodromo viešnios lėktuve ANBO-III
• • • • • • • • • • • •Antrosios serijos ANBO-III su Armstrong Siddeley firmos 150 AG varikliu “Mongoose”
Antrame plane - mokomieji ANBO 51
• • • • • • • • • • • •Antrosios serijos ANBO-III su Armstrong Siddeley firmos 150 AG varikliu “Mongoose”
• • • • • • • • • • • •Lakūnai mokiniai prie antrosios serijos ANBO-III
• • • • • • • • • • • •Mokiniai lakūnai ir instruktorius E.Kraucevičius prie ANBO-III
Kauno aerodromas, 1935 m.
• • • • • • • • • • • •Mechanikai prie ANBO-III
• • • • • • • • • • • •ANBO-III ruošiamas akląjam skridimui
• • • • • • • • • • • •Antrosios serijos ANBO-III prieš skrydį
• • • • • • • • • • • •Karo aviacijos mokyklos pirmoji lakūnų puskarininkių laida su vadovybe
1934 m. lapkričio 1 d.

Sėdi iš kairės: instruktoriai ir dėstytojai - kpt. V.Čemarka, kpt. E.Kraucevičius, 5-osios esk. vadas kpt.J.Adomaitis, 6-osios ėsk. vadas mjr. L.Peseckas, Karo aviacijos mokyklos viršininkas V.Reimontas, Karo aviacijos viršininkas inž.plk.ltn. A.Gustaitis, K.a. viršininko padėjėjas gen.št.mjr. J.Rapšys, 1-osios esk. vadas mjr. A.Mačiuika, aerodromo komendantas mjr. V.Šenbergas, 3-osios esk. ir Zoknių įgulos vadas mjr. J.Liorentas, fotolaboratorijos vedėjas mjr. V.Jablonskis, 4-osios esk. vadas (buvęs lakūnų puskarininkių klasės vedėjas) kpt. J.Jankauskas, Karo aviacijos viršininko adjutantas kpt. J.Namikas. Stovi lakūnai puskarininkiai, iš kairės: L.Miliūnas, B.Dabušis, V.Miškinis, J.Pyragius, P.Kuosaitis, V.Sargautas, E.Kalvaitis, A.Heizeris, P.Vintis, R.Mažonas, E.Leparskas, T.Gaižauskas, O.Hausrotas, S.Sebastijonavičius, K.Liuberskis, V.Sidaravičius, V.Mikalauskas, V.Murmulaitis, V.Zizas, I.Stasiulionis, A.Mickus, S.Lapinskas, J.Valevičius, lakūnų puskarininkių klasės vedėjas Itn. R.Marcinkus.
• • • • • • • • • • • •Pirmosios serijos ANBO-III ore, 1930 m.
• • • • • • • • • • • •Avarija su antrosios serijos ANBO-III
• • • • • • • • • • • •Avarija su antrosios serijos ANBO-III
• • • • • • • • • • • •Avarija su antrosios serijos ANBO-III
• • • • • • • • • • • •Avarija su antrosios serijos ANBO-III
• • • • • • • • • • • •ANBO-III Kauno aerodrome 1935 m. žiemą.
• • • • • • • • • • • •ANBO-III Nr.48 žiemos skraidymų metu su slidėmis.
Padidinto ploto kompensuotas posūkio vairas 1932-1933 m. buvo pagamintas visiems ANBO-III. Kauno aerodromas prie Linksmadvario angarų, 1933 m.
• • • • • • • • • • • •Aerodromo personalas prie ANBO-III
• • • • • • • • • • • •
II serijos ANBO-III su slidėmis, nusileidęs ant ežero ledo.

Apie 1935 m.
• • • • • • • • • • • •Mokinio lakūno A.Karvelio avarija su antrosios serijos ANBO-III. 1939 m.
• • • • • • • • • • • •LŠS lėktuvas Taylor „Cub” po susidūrimo su ANBO-III 1938 m. rugsėjo 30 d.
Karo aviacijos mokinys lakūnas A.Mikutis leisdamasis su lėktuvu ANBO-III nepastebėjo gelsvojo „Cub'o”, riedėjusio ant parudusios aerodromo žolės. Vėliau Taylor „Cub” buvo suremontuotas Karo aviacijos dirbtuvėse ir toliau naudotas Šaulių sąjungos lakūnų mokymui.
• • • • • • • • • • • •LŠS lėktuvas Taylor „Cub” po susidūrimo su ANBO-III 1938 m. rugsėjo 30 d.
Karo aviacijos mokinys lakūnas A.Mikutis leisdamasis su lėktuvu ANBO-III nepastebėjo gelsvojo „Cub'o”, riedėjusio ant parudusios aerodromo žolės. Vėliau Taylor „Cub” buvo suremontuotas Karo aviacijos dirbtuvėse ir toliau naudotas Šaulių sąjungos lakūnų mokymui.
• • • • • • • • • • • •ANBO-III penketukas skrenda rikiuotėje. 1930 m.
• • • • • • • • • • • •


GRĮŽTI Į PAGRINDINĮ A.GUSTAIČIO PUSLAPĮ
GRĮŽTI Į PAGRINDINĮ ANBO-III PUSLAPĮ

Fotografijos iš Lietuvos aciacijos muziejaus ir svetainės www.plienosparnai.lt fondų
Fotografijų parodą parengė Nerijus Korbutas 2019 spalio 5 d.

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
P.Hiksa
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis
V.Rauba
J.Kumpis