Felikso Vaitkaus genealogija

NERIJUS KORBUTAS


Feliksas Vaitkus - lietuvių kilmės lakūnas, 1935 m. rugsėjo 21-22 dienomis perdaryta "Lockheed Vega 5B" - Lituanica II perskridęs Atlantą. Šiuo skrydžiu, aukso raidėmis įrašė savo pavardę į Lietuvos, Airijos ir pasaulio aviacijos istoriją, tapo šeštuoju transatlantiniu solo pilotu, bei vieninteliu lakūnu perskridusiu Atlantą 1935 metais.
Apie F.Vaitkų prirašyta galybė straipsnių, yra išleistų knygų, dokumentinių filmų, parengta parodų, tačiau lig šiol labai mažai žinojome apie legendinio lakūno tėvus, brolius, seserį ir kitą artimųjų ratą. Šiame darbe pabandyta surinkti tikslios artimųjų gimimo datos, vietos ir kita informacija, kuri, galbūt, ateityje pasitarnaus jūsų ir mūsų darbuose rengiant publikacijas apie lakūną F.Vaitkų ar tiesiog praplės žinias. Tai nėra užbaigtas darbas, atsiradus naujos informacijos - būtinai papildysime šį puslapį.FELIKSO VAITKAUS TĖVAI:Felikso Vaitkaus tėvas Antanas Vaitkus savo santechnikos prekių krautuvėlėje klausosi radijo ir laukia žinių apie per Atlantą skrendantį sūnų, 1935 m. rugsėjis, 10 West Superior street, Čikaga
(Nerijaus Korbuto rinkinys)
Felikso Vaitkaus tėvo Antano Vaitkaus krikšto metrika 1870 m.
(Gruzdžių RKB gimimo metrikų knyga. 1868--1879 m)

Tėvas: Antanas Vaitkus, g. 1870 m. lapkričio 29 d. Lukošaičiuose, netoli Gruzdžių. Jurgio Vaitkaus ir Veronikos Žeronaitės sūnus. Prieš emigraciją gyveno Rygoje, dirbo traukinio mašinistu. Į Ameriką išvyko 1904-1905 m. Įsikūrė Čikagoje, turėjo santechnikos prekių parduotuvę. Mirė 1939 m. birželio 2 d. Čikagoje. Palaidotas Lithuanian National cemetery, Čikagoje.


♦ ♦ ♦ ♦ ♦Felikso Vaitkaus motinos Marijos Magdalenos Stankevičiūtės krikšto metrika 1884 m.
(Kauno Švč. Trejybės RKB gimimo metrikų knyga. 1880--1884 m)
.Felikso Vaitkaus motinos Mary Waitkus mirties liudijimas 1953 m.
(California, County Birth and Death Records, 1800-1994)F.Vaitkaus motina M.Vaitkienė su dukra, F.Vaitkaus seserimi Antanina Vaitkute - Russell 1935 m.
(Nerijaus Korbuto rinkinys)


Motina: Marija Magdalena Stankevičiūtė, g. 1884 m. kovo 18 d. Kaune. Konstantino Stankevičiaus ir Marijonos Lesutaitės duktė. Mirė 1953 m. sausio 9 d. Santa Monica, Kalifornijos valst. Palaidota Lithuanian National cemetery, Čikagoje.


♦ ♦ ♦ ♦ ♦


FELIKSO VAITKAUS TĖVŲ SANTUOKAF.Vaitkaus tėvų santuoka Žagarėje 1899 m.
(Naujosios Žagarės RKB santuokos metrikų knyga. 1888--1904 m)

Antanas Vaitkus ir Marija Magdalena Stankevičiūtė susituokė 1899 m. spalio 3 d. Žagarėje.

♦ ♦ ♦ ♦ ♦


ANTANO IR MARIJOS VAITKŲ VAIKAI:F.Vaitkaus vyriausiojo brolio Adolfo (Adoph Waitkus) krikšto įrašas 1902 m.
(Latvijas Valsts Vēstures arhīvs http://www.lvva-raduraksti.lv)

Adolfas (Adolph Waitkus), g. 1902 m. sausio 1 d. Rygoje. Amerikoje užsiėmė prekyba nekilnojamu turtu, kaip ir jaun. brolis Feliksas buvo lakūnas, Wisconsin Flying Club prezidentas, 1925 m. buvo F.Vaitkaus instruktorius, išmokęs jį skraidyti. Gyveno Milwaukee, Viskonsino valst., vėliau Houston, Teksaso valst. Žmona Isabele Halgrim g. 1909 m. lapkričio 1 d. - m. 2002 m. kovo 27 d. 1940 m. gyventojų surašymo duomenimis turėjo 2 sūnus: Richard ir Robert. Adolfas Vaitkus mirė 1985 m. liepą.


♦ ♦ ♦ ♦ ♦Felikso Vaitkaus (Felix Waitkus) krikšto įrašas 1907 m.
(Saint George Lithuanian Church, Čikaga)

Feliksas (Felix Waitkus), g. 1907 m. birželio 20 d. Čikagoje. Felikso Vaitkaus biografija

♦ ♦ ♦ ♦ ♦F.Vaitkaus sesers Antaninos (Antoinette Waitkus) krikšto įrašas 1912 m.
(Saint George Lithuanian Church, Čikaga)

Antanina (Antoinette Waitkus), g. 1912 m. balandžio 3 d. Čikagoje. 1935 m. rugpjūčio 18 d. ištekėjo už medicinos mokslų daktaro John Russell. 1940 m. surašymo duomenimis turėjo dukterį Marie. Gyveno Long Beach, Kalifornijoje.


♦ ♦ ♦ ♦ ♦F.Vaitkaus brolio Vincento krikšto įrašas 1915 m.
(Saint George Lithuanian Church, Čikaga)


Vincento Vaitkaus (William Waitkus) ir jo žmonos kapas (www.findagrave.com)

Vincentas (William Waitkus), g. 1915 m. kovo 14 d. Čikagoje. II PK leitenantas. Žmona Thelma Srala (g. 1921 gruodžio 16 d. – m. 1998 m. rugpjūčio 28 d.) Susituokė 1966 m. vasario 3 d. Jefferson, Teksaso valst. 1940 m. duomenimis dirbo pardavimų vadybininku. Mirė 1986 m. vasario 22 d. Kartu su žmona palaidotas Sterling White Chapel and Cemetery, Highlands, Harris County, Texas, JAV.


♦ ♦ ♦ ♦ ♦


FELIKSAS WAITKUS IR BROTZ ŠEIMA


Feliksas Vaitkus 1934 m. gegužės 25 d. vedė Martha Brotz.
1939 m. spalio 29 d. Sheboygan‘e gimė sūnus Phillip.
Mirė 1956 m. liepos 25 d. Wiesbaden, Vokietijoje.
Palaidotas Brotz šeimos kape, Kohler kapinėse, Viskonsino valst. JAV

F.Vaitkaus žmona Martha Brotz gimė 1904 m. vasario 8 d. Mirė 2004 spalio 13 d.


Felikso Vaitkaus ir jo žmonos Martha Brotz Waitkus antkapiai Brotz šeimos kape, Kohler kapinėse (www.findagrave.com)


Martha Brotz Waitkus tėvai:
Anthon Frank Brotz, g. 1876 m. kovo 13 d. Austrijoje. Mirė 1945 balandžio 19 d. Sheboygan, Viskonsino valst. JAV
Frances Czekala Brotz, g. 1881 m. kovo 9 d. Vokietijoje. Mirė 1966 m. spalio 25 d. Sheboygan, Viskonsino valst. JAV

♦ ♦ ♦ ♦ ♦


F.Vaitkaus sūnus Phillip 1965 m. sausio 16 d. vedė Audrey Ayo, susilaukė 2 sūnų: Mark (g. 1965 lapkričio 3 d.) ir Patrick (g. 1968 m. liepos 26 d.)Felikso Vaitkaus sūnaus Phillip santuoka su Audrey Ayo 1966 m. (The Sheboygan Press 1966 01 22)


♦ ♦ ♦ ♦ ♦


TURINTYS KLAUSIMŲ. PASTABŲ, PAPILDYMŲ - SUSISIEKITE EL. PAŠTU: n.korbutas©gmail.com
Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
P.Hiksa
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis
V.Rauba
J.Kumpis