Lietuvos eskadrilė aplink Europą
Reprezantacinės eskadrilės sąstatas: iš kairės - mechn. Rimkevičius, kpt. Liorentas, pulk. inž. Gustaitis, ltn. Marcinkus, kpt. Namikas, ltn. MikėnasŠaltinis: Lietuvos Sparnai nr.1 1935m.
El. publikavimui parengė Paulius Vidugiris 2008GRĮŽTI Į PAGRINDINĮ A.GUSTAIČIO PUSLAPĮ

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
P.Hiksa
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis
V.Rauba
J.Kumpis