LAK lakūnų prisiminimai
Šaltinis: J.Pyragius „Paukščių Keliais“ 1933m. Kaunas p.113 - 117

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis