J.Šabanavičius. Prisiminimai
Dim.j.leit. J.Šabanavičius 1920m.


Šaltinis: Lietuvos Sparnai 1938 Nr.01

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
P.Hiksa
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis
V.Rauba
J.Kumpis