Mokomoji eskadrilė


1919 m. išleidusi vienintelę laidą Aviacijos mokykla buvo uždaryta, tad naujų lakūnų ir žvalgų ruošimo teko imtis ne tik Mokomajai, bet ir visoms eskadrilėms. Naujai atvykstantieji mokytis (daugiausia - karininkai iš Karo mokyklos ar kitų kariuomenės dalinių) formaliai buvo paskirstomi į visas eskadriles, jose gaudavo algą ir maitinimą, o teorinius ir skraidymo mokslus eidavo Mokomojoje oro eskadrilėje, kurioje juos mokė iš kovinių eskadrilių komandiruoti karo lakūnai bei samdomi dėstytojai.

1920 m. rugsėjo 1 d. suformuotos Mokomosios eskadrilės vadu paskirtas kar. A.Senatorskis. 1923 m. vasario 6 d. Mokomosios oro eskadrilės vadu paskirtas 1-osios eskadrilės karo lakūnas ltn. Antanas Gustaitis vadovavo eskadrilei iki siuntimo mokytis Paryžiuje. Jo vadovavimo laikotarpiu Mokomojoje oro eskadrilėje mokėsi: ltn. S. Darius, ltn. V. Čemarka, ltn. J. Garolis, ltn. J. Nastaras, ltn. A. Mačiuika, ltn. A. Gavelis, ltn. J. Liutkus, ltn. J. Adomaitis, ltn. V. Milevičius, gr. G. Heidrikis, ltn. V. Mačiokas, vyr. ltn. A. Kuncaitis, vyr. ltn. J. Pyragius, vyr. ltn. B. Svilas, ltn. V. Amonas, ltn. J. Tumavičius, vyr. ltn. J. Jankauskas, ltn. J. Kopukovas, vyr. ltn. J. Špokevičius, ltn. L. Taunys, ltn. E. Mačkus, ltn. J. Namikas ir kiti.


FotografijaTrumpas aprašymas
A. Senatorskis
( 1892-1968 )

Karo lakūnas, aviacijos pulkininkas leitenantas Andrius Senatorskis paskirtas Mokomosios eskadrilės vadu 1920.09.01A. Gustaitis
( 1898-1941)

Karo lakūnas, aviacijos brigados generolas Antanas Gustaitis paskirtas Mokomosios eskadrilės vadu 1923.02.06J. Pranckevičius
( 1899-1926)

Karo lakūnas, aviacijos vyresnysis leitenantas Juozas Pranckevičius Mokomosios eskadrilės vadas nuo 1925.12.15 iki mirties 1926. 03. 25


V. Čemarka
( 1900-1993 )

Karo lakūnas, aviacijos majoras Vytautas Čemarka Mokomosios eskadrilės vadas nuo 1926 m. iki 1927 m.


V. Reimontas
( 1898-1947)

Karo lakūnas, aviacijos pulkininkas leitenantas Viktoras Reimontas Mokomosios eskadrilės vadas nuo 1928 m.Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
P.Hiksa
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis
V.Rauba
J.Kumpis