LVG C.VI Fotoalbumas


LVG C.VI - žvalgybinis dvivietis I-ojo pasaul. karo pabaigoje Vokietijoje gamintas lėktuvas.
1919 vasario 27 dieną į dirižablio angarą Kaune, buvo atgabenti aštuoni Vokietijoje nupirkti nauji šio tipo lėktuvai. Įsigyti per bendrovę Banga, kartu su atsarginėmis dalimis kainavo 280 tūkst. markių.
Iš viso Lietuvoje buvo įsigyta šešiolika LVG C.VI, ir dar šeši pasigaminti aviacijos dirbtuvėse. Nuo 1923.04.01 buvo sutelkti 3-oje eskadrilėje. Iki 1929 metų tai buvo geriausias žvalgybinis Lietuvos karo aviacijos lėktuvas. 1929-1940 metais LVG C.VI buvo naudojami lavinimuisi, ryšiams, oro taikinių vilkimui.




Žvalgybinis lėktuvas LVG C.VI. Pagamintas Vokietijoje 1918 m., dvivietis (lakūnas ir žvalgas), ginkluotas dviem kulkosvaidžiais (priekinis, nejudamai įtvirtintas liemenyje, šaudantis sinchroniškai pro propelerio mentes; užpakalinis – žvalgo – judantis ant atraminio ratilo). Variklis 200 AG, aušinamas vandeniu. Galėjo pakelti 120 kg bombų. Didžiausias greitis – 175 km/h. Medinė konstrukcija: sparnai dengti audeklu, liemuo – medžio klijuote. Pirmieji Lietuvos karinės aviacijos ženklai – raudoni rombai su baltais Vyčiais ir žaliais bei geltonais apvadais) – buvo piešiami baltuose sektoriuose: abipus liemens, abipus posūkio vairo, viršutinių sparnų viršutinio ir apatinių sparnų apatinio paviršiaus. Raidė „V” ant liemens šono – lakūno individualus ženklas.




LVG C.VI Kauno aerodrome skrenda į frontą. 1919 m. vasara.




Prie dirižablio angaro ruošiamas skridimui Nepriklausomybės oro kovų dalyvis – dvivietis žvalgybinis lėktuvas LVG C.VI. Šio tipo lėktuvai atliko daugiausia kovinių skrydžių. Kaunas, apie 1919-1920 m.




Samdytas vokietis lakūnas H.Rotteris prie žvalgybinio lėktuvo LVG C.VI 1919 m.




Žvalgybinis lėktuvas LVG C.VI Kauno aerodrome. Pirmas iš kairės pirmame plane - samdytas vokietis lakūnas H.Rotteris 1919 m.




Aviacijos vadai ir lakūnai prie LVG C.VI Kauno aerodrome, prie dirižablio angaro 1919 m.




Mechanikai prie LVG C.VI apie 1919 - 1920 m.




Mechanikai, motoristai ir lakūnai prie LVG C.VI apie 1919 - 1920 m.




LVG C.VI apgadinta uodega dirižablio angare, apie 1919 - 1920 m.




LVG C.VI dirižablio angare 1919 m.




LVG C.VI kyla iš pievos, 3-as deš.




LVG C.VI rikuotė 1921 m.




LVG C.VI Kauno aerodrome Nepriklausomybės kovų metu




LVG C.VI Kauno aerodrome Nepriklausomybės kovų metu




LVG C.VI Kauno aerodrome, antras iš kairės Aviacijos dalies vadas P.Petronis 1919 m.




Aerodromo svečiai, taip pat samdyti vokiečiai lakūnai, bei Aviacijos dalies vadas P.Petronis (2-as iš deš.) prie žvalgybinio lėktuvo LVG C.VI Kauno aerodrome. 1919 m.




Aviacijos dalies personalas 1920 m. pradžioje prie žvalgybinio lėktuvo LVG C.VI. Kauno aerodromas. Iš kairės: L.Šliužinskas, A.Soldatenkovas, J.Kumpis, X, A.Gustaitis, A.Vasnevskis, E.Šalkauskas, Aviacijos dalies vadas V.Gavelis, du britų lakūnai, X, vado adjutantas S.Stanaitis, S.Sabas, V.Šenbergas.




Aviacijos dalies vadas kpt. Vincas Gavelis (dešinėje) su britų lakūnais prie žvalgybinio lėktuvo LVG C.VI Kauno aerodromeme, 1920 m.




Respublikos Prezidentas A.Stulginskis (žvalgo kabinoje) po skridimo su J.Dobkevičiumi lėktuvu LVG C.VI. Apie 1922 m.




Lėktuvai LVG C.VI bei vienas Halb.CL.IV (už kairiojo LVG) manevrų metu lauko aerodrome 1923 m.




Lakūnai, motoristai ir raiteliai manevrų metu prie žvalgybinio lėktuvo LVG C.VI lauko aerodrome 1923 m.




Žvalgybinis lėktuvas LVG C.VI Kauno aerodromo Linksmadvario pusėje. Už jo, šalia angaro – kitas LVG C.VI, du naikintuvai Fokker D.VII ir žvalgybinis SVA-10. Apie 1925 m.




3-osios oro eskadrilės lakūnai ir motoristai prie savųjų LVG C.VI. 1925 m. Iš kairės: J.Liutkus (2), J.Nastaras (5), V.Čemarka (6), V.Reimontas (8), esk.vadas A.Stašaitis (10), A.Vasnevskis (11), J.Garolis (12), S.Darius (13).




3-ia eskadrilė Kauno aerodrome prie žvalgybinio lėktuvo LVG C.VI , 3-ias deš.




3-os eskadrilės lakūnai ant motociklų (iš kairės): J.Garolis, J.Jankauskas, J.Česonis, 3-os eskadrilės vadas A.Stašaitis, V.Morkus, G.Heidrikis, I.Šešplaukis, B.Vaivada su mechanikais prie žvalgybinio lėktuvo LVG C.VI. Apie 1927 m.
Lietuvos karo aviacijoje motociklai buvo populiari transporto priemonė. Vienas aktyviausių jų populiarintojų buvo S.Darius. Lakūnai J.Pyragius, V.Čemarka, Č.Januškevičius ir kt. dalyvaudavo lenktynėse aplink Lietuvą. 1927 m. vyriausybė aviacijos karininkams suteikė beprocentinę paskolą asmeniniams „Harley-Davidson” firmos motociklams įsigyti.




Prie lėktuvo LVG C.VI atsisukęs veidu - 3-ios ask. vadas - A.Stašaitis, 3-ias deš.




Mechanikai kapitaliai suremontuotą LVG C.VI margina trispalviu kamufliažu. Trečias iš dešinės – lakūnas kpt. N.Ferensas. Apie 1927 m.




V.Morkus (kairėje) ir J.Garolis prie savojo individualiu piešiniu paženklinto žvalgybinio lėktuvo LVG C.VI Kauno aerodrome prie Linksmadvario angarų. Apie 1924 m.




3-ios esk. lakūnas piešia individualų ženklą ant LVG C.VI šono, apie 1924 m.




3-ios eskadrilės žvalgybinis dvivietis lėktuvas LVG C.VI, 3-ias deš.




LVG C.VI su slidėmis vietoje ratų, 3-ias deš.




Lėktuvas LVG C.VI paruoštas taikiniui vilkti. Piloto kabinoje – J.Dambrava. Antroje kabinoje, šalia mokinio lakūno J.Dovydaičio – drobinis taikinys, kurio vilkimo lyno galas pritaisytas prie liemens. Palangos aerodromas, 1935 m.




Lakūnas Jurgis Draugelis prie LVG C.VI, 4-as deš.




Trys lakūnai prie LVG C.VI, 4-as deš.




Grupė LVG ore, pirmas iš dešinės LVG.C.V


Fotografijos iš Lietuvos aviacijos muziejaus ir VšĮ Plieno Sparnai fondų.
Fotografijų albumą parengė Nerijus Korbutas 2019.02.27


GRĮŽTI Į PAGRINDINĮ LVG C.VI PUSLAPĮ

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
P.Hiksa
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis
V.Rauba
J.Kumpis