Lietuvių aviacinė veikla užsienyje
AERO KLUBAI IŠEIVIJOJE


• VYČIO (VYTIES) AERO KLUBAS
Pirmasis lietuviškas aeroklubas Amerikoje - Vyčio Aeroklubas (angl. Knight's Aviation Club) įsteigtas 1929 m. sausio 31 d. Čikagoje. Pagrindinis steigėjas ir klubo pirmininkas Steponas Darius. Turėti du lėktuvai. Klubas veikė iki 1929 m. pabaigos.

• LITHUANIAN AERO CLUB OF AMERICA
Antrasis lietuvių aeroklubas Čikagoje sukurtas iškart po tragiškos transatlantinių lakūnų Dariaus ir Girėno žūties 1933 m. Klubo iniciatorius ir pirmasis pirmininkas Antanas Kiela. Turėta nemažai privačių lėktuvų. Klubas gyvavo iki 1936 m.


• LITHUANIAN NATIONAL AERO CLUB
Trečiasis lietuvių klubas "Lithuanian National Aero Club" (Lietuvių Tautinis Aero Klubas) įkurtas apie 1937 m. Čikagoje. Iniciatorius ir klubo pirmininkas J.P.Poška. Turėta keletas privačių lėktuvų. Klubas gyvavo iki 1938m. rudens.

• KETVIRTASIS LIETUVIŲ AERO KLUBAS ČIKAGOJE
Klubas įkurtas 1938 m. Čikagoje. Iniciatorius ir klubo pirmininkas Antanas Kiela. Turėtas vienas lėktuvas. Klubas gyvavo iki 1940 m.

• DARIAUS-GIRĖNO AERO KLUBAS BRUKLINE
Dariaus - Girėno Aero Klubas Brukline įkurtas 1934 m. Pagrindinis iniciatorius ir pirmasis klubo pirmininkas K. Vilniškis, pirmasis instruktorius Paulius Šaltenis. Turėta keletas lėktuvų. Klubas gyvavo iki 1941 m.

• AMERIKOS LIETUVIŲ AERO KLUBAS
Amerikos lietuvių aero klubas įsteigtas 1967 m. balandžio 9 d. Čikagoje. Pagrindiniai steigėjai V. Peseckas, E. Jasiūnas ir M. Jakaitis. Klubo pirmininkas Vytautas Peseckas. Klubas gyvavo iki 1977 m.


ASMENYBĖS• JUOZAPAS KRIVICKAS - JOE KRIVIS
JAV lietuvis, lakūnas. Nerijaus Korbuto straipsnis.

• VYTAUTAS PESECKAS
JAV lietuvis, aviacijos istorijos propaguotojas. Rasite biografinius duomenis, autobiografiją, fotografijų ir kt. susijusią informaciją.

• PAULIUS ŠALTENIS
E.Jasiūno straipsnis apie Paulių Šaltenį, jo aviacinę veiklą Amerikoje, apie vizitą Lietuvoje bei tragišką likimą. Šaltinis: PLIENO SPARNAI Nr.2-3 Čikaga 1971 m.

• DAVETAS DULAITIS
Straipsnis apie Amerikos lietuvį, aviatorių Davetą Dulaitį

• ANTANAS BALSYS
Išeivio aviatoriaus Antano Balsio atsiminimai.
Šaltinis: PLIENO SPARNAI Nr.2-3 Čikaga 1971 m.


• LIETUVIAI USAAF'E II PK METU
Lietuviai JAV Karinėse Oro Pajėgose (USAAF) II Pasaulinio karo metu.
Šaltinis: PLIENO SPARNAI Nr.4 Čikaga 1973m.


KITA


• Lietuviškas kraujas, purpurinė širdis, Holivudas
Karolis Bučinskis (angl. Charles Bronson). Alvydo Tamošiūno straipsnis.


Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
P.Hiksa
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis
V.Rauba
J.Kumpis