Karosas Juozas
Karo lakūnas. Aviacijos leitenantas.
1913 - 1944


1913 12 11 Sterkonių k., Anykščių vls., Utenos aps. gimė Karosas Juozas. Mokėsi VDU Teologijos-filosofijos f-te.

1935 05 04
pašauktas i Lietuvos kariuomenę.

1938 05 12 baigus Karo mokyklą (XIX laida) suteiktas aviacijos jaun. leitenanto laipsnis ir paskirtas į Karo aviacijos 4 eskadrilę Šiauliuose.

1938 10 03 perkeltas į 3 eskadrilę lakūnu suteikiant II eilės karo lakūno vardą.

1940 05 25 pakeltas į leitenantus. Sovietų Sąjungai okupuojant Lietuvą tarnavo 3 eskadrilės lakūnu-žvalgu.

Iki 1940 06 15 Juozas Karosas Karo aviacijoje skraidė 206 val.

1940 10 03 likviduojant Lietuvos kariuomenę paskirtas RA 29 ŠTK atskirosios aviaeskadrilės grandies šturmanu. Kilus Vokietijos – SSRS karui eskadrilė iš Ukmergės atskrido į Pabradę. Nutarę nesitraukti su RA pakilę pasuko atgal ir nusileido prie Siesikų. Čia vokiečių paimtas į nelaisvę, kalintas karo belaisvių stovykloje Kėdainiuose, vėliau – Rytprūsiuose, Austrijoje.

1941 10 grįžo į Kauną. Studijavo VDU, jį uždarius mokytojavo Anykščių g-joje, dėstė vokiečių kalbą.

1944 pradžioje išvyko į Šiaulius, kur žuvo RA aviacijai bombarduojant miestą.Literatūra ir šaltiniai:
„Lietuvos kariuomenės karininkai 1918-1953“ IV tomas.
LCVA, f. 1323, ap. b. 601, l. 11.

Plačiau skaitykite: Antanas Tyla, Mokytojas Juozas Karosas (1913-1944): jo blyksnis Anykščių gimnazijoje


Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis