Karnauskas Henrikas


1912-?


1912 08 14 Biliuose gimė Karnauskas Henrikas.

1930 baigė Biržų g-ją.

1930 11 07 pašauktas į Lietuvos kariuomenę.

1932 10 31 baigė Karo mokyklą (XIV laida) puskarininkiu su teise įgyti karininko laipsnį atskirojoje
dalyje ir paskirtas į 2 ulonų pulko 2 eskadroną.

1933 06 03 suteiktas kavalerijos jaun. leitenanto laipsnis ir paskirtas 1 husarų pulko mokomojo eskadrono jaun. karininku.

1933 11 02 -2 eskadrono būrio vadu.

1934 10 02 komandiruotas į Karo aviacijos 4 eskadrilę, lankė aviacijos karininkų kursus.

1935 09 03 grąžintas į husarų pulką.

1936 06 14 perkeltas į 3 kavalerijos pulką šarvuoto autobūrio šarvuočio v-ku.

1936 07 23 pačiam prašant paleistas į kavalerijos karininkų atsargą.


Literatūra:
„Lietuvos kariuomenės karininkai 1918-1953” IV tomas.

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis