Kantauskas Viktoras
Karo lakūnas. Aviacijos leitenantas.
1910 - ?


1910 11 15 gimė Kantauskas Viktoras.

1938 05 12 baigus Karo mokyklą (XIX laida) suteiktas aviacijos jaun. leitenanto laipsnis ir paskirtas Karo aviacijos mokyklos instruktoriumi.

1938 08 31 suteiktas II eilės karo lakūno vardas.

1940 05 25 pakeltas į leitenantus. Sovietų Sąjungai okupavus Lietuvą tarnavo Karo aviacijos mokykloje adjutantu.

Iki 1940 06 15 Viktoras Kantauskas Karo aviacijoje skraidė 274 val. 45 min.

1940 10 likviduojant Lietuvos kariuomenę 11 paskirtas RA 29 ŠTK atskirosios aviaeskadrilės vyresniuoju lakūnu. Kilus Vokietijos – SSRS karui iš RA pasitraukė.

1941 06 28 tarnavo lietuvių karių Vilniaus įgulos komendantūroje. Po karo mokytojavo Šiauliuose.

Žmona – Anelė Stelmokaitė.Literatūra ir šaltiniai:
„Lietuvos kariuomenės karininkai 1918-1953“ IV tomas.
LCVA, f. 1323, ap. b. 601, l. 10.


Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis