Kaminskas Jonas
1896 - 1966


1896 10 18 Panausupio k., Padovinio vls., Marijampolės aps. gimė Kaminskas Jonas.

1913 baigė Seinų g-jos 4 klases.

1915 – pedagoginius kursus Vilniuje. Tarnybą Lietuvos kariuomenėje pradėjo Panevėžio batalione.

1919 08 14 įstojo į Karo mokyklą.

1919 12 16 ją baigus (II laida) suteiktas pėstininkų leitenanto laipsnis ir paskirtas 6 pėstininkų pulko jaun. karininku.

1920 10 17- 12 01 dalyvavo nepriklausomybės kovose su lenkais.

1922 04 10 6 kuopos, nuo1923 11 21 8 kuopos vadas.

1924 01 01 pakeltas į vyr. leitenantus ir perkeltas į 2 ulonų pulką ryšių komandos v-ku.

1924 08 15 baigė Aukštuosius karininkų DLK Vytauto kursus.

1929 11 23 pakeltas į kapitonus.

1934 06 01 paskirtas 2 eskadrono vadu.

1935 08 12 perkeltas į 3 kavalerijos pulką ūkio v-ku.

1935 11 23 pakeltas į majorus.

1939 10 27-29 dalyvavo žygyje į Vilnių.

1940 07 11 perkeltas į Karo aviaciją technikos dalies vedėju.

1940 08 24 pakeltas į pulkininkus leitenantus.

1940 10 27 likviduojant Lietuvos kariuomenę paskirtas Karo aviacijos likvidacinės komisijos nariu.

1940 12 30 iš kariuomenės atleistas. Gyveno gimtinėje Panausupio k.

1945 prasidėjus antrajai sovietinei okupacijai suimtas, išvežtas į Vorkutlagą Komijoje.

1947 paleistas, grįžo į Lietuvą.

1949 03 25 su Šeima ištremtas į Choigotą, Baunto r., Buriatiją.

1950 perkeltas į Dzeržinskio t. ū., Irkutsko r. ir sr.

1957 01 20 paleistas.

1958 grįžo į Lietuvą.

1966 mirė.

Žmona – Ona Svirmickaitė (1904–1991), sūnūs – Jonas Rimvydas (1932) ir Arvydas Antanas.


Apdovanotas:
Vytauto Didžiojo 5 laipsnio (1936),
DLK Gedimino 4 laipsnio (1928) ordinais,
Savanorių ir Lietuvos nepriklausomybės (1928) medaliais.


Literatūra:
„Lietuvos kariuomenės karininkai 1918-1953“ IV tomas.


Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
P.Hiksa
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis
V.Rauba
J.Kumpis