Kalniūnas (Zagurskis) AntanasKaro lakūnas. Aviacijos majoras.
1901 - 1949


1901 06 04 Vincentavo k., Čekiškės vls., Kauno aps. Kalniūnas (Zagurskis) Antanas gimė Baigė g-ją Vilkijoje.

1923 10 26 pašauktas į Lietuvos kariuomenę.

1925 09 07 baigus Karo mokyklą (VIII laida) suteiktas pėstininkų leitenanto laipsnis ir paskirtas į 9 pėst. pulką jaun. karininku.

1926 01 01 perkeltas į 4 pėst. pulko 2 kulkosvaidžių kuopą.

1928 01 10 – į Karo aviaciją.

1930 02 15 baigė Aukštųjų karininkų kursų Aviacijos skyrių (II laida).

1932 01 01 I eilės karo lakūnas.

1932 11 21 pakeltas į kapitonus.

1932 11 21 – 1935 09 21 Karo aviacijos mokyklos mokomosios grupės instruktorius.

1936 klasės vedėjas.

1936 11 23 pakeltas į majorus.

1936 komandiruotas į Belgiją ginklų pirkimui.

1938 05 20 paskirtas Karo aviacijos mokomosios grupės vadu.

1939 05 11 paskirtas aviacijos specialybės egzaminų komisijos nariu.

1940 10 22 Sovietų Sąjungai okupavus Lietuvą ir likviduojant Lietuvos kariuomenę iš kariuomenės atleistas.

Iki 1945 06 15 Antanas Kalniūnas Karo aviacijoje skraidė 576 val. 35 min.

Po karo gyveno Julijanavos vnk., Kauno r.

1946 12 21 suimtas, kalintas Kaune, vėliau – Lukiškių kalėjime Vilniuje.

1948 08 18 SSRS NKVD Karo tribunolo nuteistas 10 metų lagerio ir 5 metams tremties.

1948 09 03 išvežtas į lagerį Magadane.

1949 03 15 žuvo lageryje.

Žmona – Jonė Kutkaitė (1918, susituokė 1939), sūnus – Algimantas (1941).Apdovanotas:
Vytauto Didžiojo 5 laipsnio ordinu (1935),
Lietuvos nepriklausomybės medaliu (1928),
„Plieno sparnų“ garbės ženklu (1936).


Literatūra ir šaltiniai:
„Lietuvos kariuomenės karininkai 1918-1953“ IV tomas.
LCVA, f. 1323, ap. b. 601, l. 10.

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
P.Hiksa
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis
V.Rauba
J.Kumpis