Kalasiūnas JuozasKaro lakūnas. Aviacijos leitenantas.
1911 - 1941


1911 07 29 Panevėžyje gimė Kalasiūnas Juozas. Baigė Panevėžio mokytojų seminariją.

1935 09 28 pašauktas į Lietuvos kariuomenę.

1938 05 12 baigus Karo mokyklą (XIX aidą) suteiktas aviacijos jaun. leitenanto laipsnis ir paskirtas į Karo aviaciją.

1938 08 31 suteiktas II eilės karo lakūno vardas, tarnavo 3 grupės 4 eskadrilėje.

1940 05 25 pakeltas į leitenantus. Sovietų Sąjungai okupuojant Lietuvą tarnavo 4 eskadrilės lakūnu-žvalgu.

Iki 1941 06 15 Juozas Kalasiūnas Karo aviacijoje buvo skraidęs 165 val. 35 min.

1940 10 11 likviduojant Lietuvos kariuomenę paskirtas RA 29 ŠTK atskirosios aviaeskadrilės grandies šturmanu.

1941 06 22 kilus Vokietijos – SSRS karui iš savo dislokacijos vietos Livonijoje, prie Ukmergės, perskrido į Pabradę.

1941 06 23 įsakius trauktis į Gomelį (Baltarusija) lėktuvą pilotuojant politiniam vadovui Zaikai žuvo Baltarusijoje RA numušus lėktuvą.Literatūra ir šaltiniai:
„Lietuvos kariuomenės karininkai 1918-1953“ IV tomas.
LCVA, f. 1323, ap. b. 601, l. 10.


Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis