Jusius Danielius


1910 - ?


1910 12 15 Radeikiuose, Pandėlio vls., Panevėžio aps. gimė Jusius Danielius.

1922-26 mokėsi Kupiškio prog-joje.

1930 06 18 baigė Rokiškio g-ją. Pašauktas atlikti karinę tarnybą pasiųstas į Karo mokyklą.

1931 10 29 ją baigus (VI asp. laida) suteiktas pėst. ats. jaun. leitenanto laipsnis ir paleistas į pėstininkų karininkų atsargą. Įstojo į VDU Technikos f-to Statybos skyrių.

1936 06 13 įgijo statybos inž. kvalifikaciją.

1936 08 01 priimtas į tikrąją karinę tarnybą, paskirtas Karo aviacijos dirbtuvių braižyklos vedėju.

1939 03 31 pačiam prašant iš kariuomenės paleistas į atsargą.Literatūra:
„Lietuvos kariuomenės karininkai 1918-1953“ IV tomas.


Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis