Romualdas Balys JodelėKaro lakūnas. Aviacijos jaun. leitenantas.
1914-1994


1914 01 18 Dzekceriškių k., Valkininkų vls. gimė Romualdas Balys Jodelė. Tėvas prof. Pranas Jodelė, motina Paulina Kuodytė.

1934 baigė Kauno „Aušros“ berniukų g-ją ir įstojo į VDU Technikos f-tą.

1938 05 12 baigus Karo mokyklą (XIX laida) suteiktas pėst. jaun. leitenanto laipsnis ir paskirtas į 5 pėst. pulką.

1939 09 12 baigė Karo aviacijos oro žvalgų kursus.

1939 11 18 perkeltas į Karo aviaciją.

1939 12 01 paskirtas 1 naikintuvų eskadrilės, kuri priklausė I naikintuvų grupei ir buvo dislokuota A. Fredoje, Kaune, karo lakūnu. Sovietų Sąjungai okupuojant Lietuvą tarnavo 2 eskadrilės karo lakūnu.

Iki 1940 06 15 R.B.Jodelė buvo skraidęs 79 val. 05 min.

1940 07 19 paleistas į atsargą. Po karo gyveno Australijoje.

1994 01 02 mirė Adelaidėje.


Žmona: Genovaitė Pilinkaitė g. 1910 m. liepos 20 d. Krasnojarske.

Apdovanotas:
DLK Gedimino ordino 3 laipsnio medaliu (1937).


Literatūra ir šaltiniai:
„Lietuvos kariuomenės karininkai 1918-1953“ IV tomas.
LCVA, f. 1323, ap. b. 601, l. 11.
Papildyta svetainės administracijos.

Turintys pastabų, pataisymų, komentarų ar papildomos informacijos - susisiekite el. paštu
n.korbutas@gmail.com

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
P.Hiksa
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis
V.Rauba
J.Kumpis