Jerošekas (Jarošėkas) Vaclovas Vladas1895-1934

1895 09 15 Varšuvoje, Lenkijoje Jerošekas (Jarošėkas) Vaclovas Vladas gimė. Baigęs g-ją Lietuvos u-to Medicinos f-te studijavo farmaciją. Tarnavo Rusijos kariuomenėje, dalyvavo I pasaul. kare.

1918 02 20 buvo patekęs į nelaisvę.

1918 05 31 atvyko į Lietuvą.

1919 03 16 savanoriu įstojo į Lietuvos kariuomenę, paskirtas Aviacijos dalies vyr. felčeriu, 04 05 - Karo ligoninės vyr. gydytojo padėjėju.

1919 07 15 suteiktas karo valdininko laipsnis.

1920 08 01 perkeltas į Centrinį vaistų sandėlį, paskirtas asistentu.

1921 11 16 suteikta Lietuvos pilietybė.

1924 01 01 paskirtas Centrinio vaistų sandėlio buhalteriu.

1926 12 išlaikė Aukštųjų karininkų kursų egzaminus.

1927 02 16 suteiktas adm. (B) kapitono laipsnis.

1929 03 01 paskirtas Centrinio vaistų sandėlio laborantu.

1929 09 30 dėl bylos karininkų garbės teisme pačiam prašant paleistas į atsargą.

1934 05 10 mirė (nusižudė) Kaune, palaidotas centrinėse kapinėse, 1956 jas naikinant perlaidotas Petrašiūnų kapinėse.

Antroji žmona - Aleksandra, sūnus - Liudvikas Vaclovas (1919), duktė - Irena (1925).


Apdovanotas:
Savanorių ir Lietuvos nepriklausomybės medaliais (1928).

Literatūra:
„Lietuvos kariuomenės karininkai 1918-1953” IV tomas.

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis