Jašinskas JonasAv. ats. jaun. leitenantas
1913-?


1913 03 15 Sniūriškio vnk., Radviliškio vls., Biržų aps. gimė Jašinskas Jonas. Baigęs Biržų g-ją įstojo į VDU Technikos f-to Technologijos skyriaus mechanikos specialybę. Stažavo Karo aviacijos dirbtuvėse.

1937 09 15 baigus Karo mokyklą (XII asp. laida) suteiktas aviacijos ats. jaun. leitenanto laipsnis ir paleistas į aviacijos karininkų atsargą.

1942 baigė VDU.


Literatūra:
„Lietuvos kariuomenės karininkai 1918-1953” IV tomas.

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
P.Hiksa
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis
V.Rauba
J.Kumpis