Jasulaitis Vytautas AlbinasAts. jaun. leitenantas.
1915 - 2005


1915 04 28 Šapkinų k, Laukeliškių vis., Vilkaviškio aps. gimė Jasulaitis Vytautas Albinas Mokėsi Marijampolės marijonų g-joje.

1934 baigė Panevėžio berniukų g-ją ir įstojo į VDU Technikos f-to Technologijos skyrių. Pašauktas atlikti karinę tarnybą įstojo į Karo mokyklą, stažavo Karo aviacijos dirbtuvėse.

1937 09 15 baigus Karo mokyklą (XII asp. laida) suteiktas av. ats. jaun. leitenanto laipsnis ir paleistas į aviacijos karininkų atsargą.

1939 09 15 – 1940 09 01 kaip KAM stipendininkas studijavo VDU.

1942 06 13 baigė VDU ir įgijo mechanikos inž. specialybę.

1941 – 1944 vokiečių okupacijos metais dirbo AB „Drobė“ fabriko inžinieriumi.

1949 emigravo į JAV.

Mirė 2005 11 28, Pasadena, Los angeles, California, JAV.Literatūra:
„Lietuvos kariuomenės karininkai 1918-1953“ IV tomas.
Papildyta svetainės administracijos.


Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis