Jasiulionis AlbertasAv. ats. jaun. leitenantas.
1915 - 2009


1915 09 20 Petrograde, Rusijoje gimė Jasiulionis Albertas.

1918 su tėvais atvyko į Lietuvą, apsigyveno tėvo gimtinėje Rokiškio aps. Baigė Aukšten. technikos m-lą. Stažavo Karo aviacijos dirbtuvėse.

1936 pašauktas atlikti karinę tarnybą pasiųstas į Karo mokyklą.

1937 09 15 ją baigus (XII asp. laida) suteiktas av. ats. jaun. leitenanto laipsnis ir paleistas į aviacijos karininkų atsargą.

1942 03 03 baigė VDU Technikos f-tą, priimtas į Mašinžinystės katedrą jaun. asistentu. Vėliau perėjo dirbti į Petrašiūnų popieriaus fabriką inžinieriumi, cecho v-ku, vyr. mechaniku.

1954 apgynęs kandidatinę disertaciją (dabar dr.) perėjo dirbti į LŽŪA, docentas (1958), habil. dr. (technologijos m.; technikos m. dr., 1970), profesorius (1972).

2009 10 26 mirė Kaune.

Žmona – Genovaitė Audenytė (1922), dukros – Auda Katkevičienė (1949) ir Jūratė Vitkuvienė (1952), sūnus – Šarūnas (1950).Literatūra:
„Lietuvos kariuomenės karininkai 1918-1953“ IV tomas.


Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
P.Hiksa
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis
V.Rauba
J.Kumpis