Jankus Jonas




1899-1988


1899 12 13 Budrių k., Garliavos vls., Kauno aps. gimė Jankus Jonas. Savanoriu įstojo į Lietuvos kariuomenę.

1919 07 06 baigus Karo mokyklą (I laida) suteiktas karužo laipsnis ir paskirtas į Suvalkų komendantūrą. Vėliau perkeltas į Ukmergės batalioną.

1919 09 13 pagal Lietuvos kariuomenės laipsnių įstatymą karužo laipsnis pakeistas į leitenanto.

1920 dalyvavo nepriklausomybės kovose su lenkais, du kartus buvo patekęs į nelaisvę.

1923 01 09-22 dalyvavo sukilime vaduojant Klaipėdą.

1923 05 18 pakeltas į vyr. leitenantus.

1925 07 15 baigė Aukštųjų karininkų kursų Bendrąjį skyrių (V laida).

1926 01 01 perkeltas į Šarvuočių rinktinę.

1928 11 23 pakeltas į kapitonus ir paskirtas į atskirąją pėst. kuopą.

1933 10 04 perkeltas į Intendantūrą.

1934 11 12 – į Klaipėdos komendantūrą.

1935 09 14 – į Kretingos komendantūrą, dėstė karinį parengimą g-joje.

1939 04 05 perkeltas į Karo aviaciją, nuo 12 01 tarnavo Karo aviacijos komendantūros raštinėje raštvedžiu.

1941 01 01 Sovietų Sąjungai okupavus Lietuvą ir likviduojant Lietuvos kariuomenę iš Karo aviacijos atleistas. Įsidarbino buhalteriu degtukų fabrike „Liepsna“ Kaune. Kilus Vokietijos – SSRS karui ir vokiečiams okupavus Lietuvą įstojo į LSD.

1944 tarnavo LSD 255 batalione.

1944 pasitraukė į Vokietiją.

1949 emigravo į JAV, gyveno Brukline. Dirbo tarnautoju lietuvių bažnyčioje. Aktyviai dalyvavo JAV lietuvių visuomeninėje veikloje.

1988 06 03 mirė, palaidotas Brukline, JAV.

Žmona –Jadvyga Jaročiauskaitė (1908–1996), sūnūs – Vytautas (1930) ir Donatas (1933).


Apdovanotas:
DLK Gedimino 4 laipsnio ordinu (1937),
Savanorių ir Lietuvos nepriklausomybės medaliais (1928),
Latvijos išsivadavimo karo 10-mečio medaliu (1929).


Literatūra:
„Lietuvos kariuomenės karininkai 1918-1953“ IV tomas.

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis