Jancevičius Pranas

Aviacijos kapitonas.
1892-?


1892 09 05 Vilniuje gimė Jancevičius Pranas. Baigė m-los 4 klases Vilniuje. Prasidėjus I pasaul. karui mobilizuotas į Rusijos kariuomenę. Turėjo paporučikio laipsnį.

1919 02 08 Grįžęs į Lietuvą įstojo į Lietuvos kariuomenę, paskirtas karininku į inžinerijos kuopą.

1919 03 18 perkeltas į kuriamą Aviacijos dalį, paskirtas Aviacijos mokyklos instruktoriumi.

1919 03 27 - 04 11 laikinai ėjo Aviacijos dalies Techninės medžiaginės dalies v-ko pareigas.

1919 04 29 suimtas, iki 10 13 buvo daboklėje.

1919 10 11 dalyvavo nepriklausomybės kovose su bolševikais.

1919 11 18 suteiktas kapitono laipsnis.

1919 10 28
vėl suimtas.

1920 06 11 Kariuomenės teismas už dokumentų padirbinėjimą keičiant Rusijos kariuomenės laipsnį į Lietuvos, dėl ko suteiktas Lietuvos kariuomenės kapitono laipsnis, nubaustas 10 savaičių kalėti, atimtas kapitono laipsnis ir atleistas iš kariuomenės.Literatūra:
„Lietuvos kariuomenės karininkai 1918-1953” IV tomas.


Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
P.Hiksa
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis
V.Rauba
J.Kumpis