Jakimas Antanas
1886-?

1886 10 31 gimė Jakimas Antanas. Baigė Marijampolės g-jos 4 klases.

1912 - 1918 02 26 tarnavo Rusijos kariuomenėje, turėjo karo valdininko laipsnį.

1921 08 24 grįžęs į Lietuvą mobilizuotas į Lietuvos kariuomenę, paskirtas Karo aviacijos 2 oro eskadrilės raštvedžiu.

1924 01 21 - Karo aviacijos Štabo ūkio skyriaus raštvedžiu.

1927 05 14 suteiktas administracijos vyr. leitenanto laipsnis.

1929 11 23
pakeltas į kapitonus.

1935 09 02 paskirtas Karo aviacijos komendantūros raštvedžiu-buhalteriu.

1937 10 07 pačiam prašant paleistas į dimisiją.

Apdovanotas:
DLK Gedimino 4 laipsnio ordinu (1931),
Lietuvos nepriklausomybės medaliu (1928).

Žmona- Natalija Danilevičaitė.


Literatūra:
„Lietuvos kariuomenės karininkai 1918-1953” IV tomas.


Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis