Jablonskis VytautasKaro lakūnas. Aviacijos majoras.
1898 - 1963


1898 vasario 16 Taline, Estijoje, lietuvių bendrinės kalbos kūrėjo prof. J.Jablonskio šeimoje gimė Jablonskis Vytautas.

1917 baigė Martyno Yčo lietuvių g-ją Voroneže, Rusijoje.

1919 grįžęs į Lietuvą savanoriu įstojo į Aviacijos mokyklą.

1919 gruodžio 1-15 stažavosi Karo mokykloje.

1919 gruodžio 16 baigus Karo aviacijos mokyklą suteiktas inž. leitenanto laipsnis ir paskirtas į Karo aviaciją.

1920 sausio 18 paskirtas mokomojo būrio adjutantu.

1920 balandžio 16 – mokiniu į 1 oro eskadrilę.

1920 kaip oro žvalgas 8 kartus skrido į lenkų frontą ir dalyvavo kautynėse.

1920 m. spalio 27 d. grįžtant iš žvalgomojo skrydžio nuo Nemenčinės link Kauno, dėl lėktuvo „Albatros“ C.III variklio gaisro buvo priverstas nusileisti Maišiagalos apylinkėse, prie Melkio kaimo, netoli Melkio ežero. Padegę lėktuvą, su žvalgu ltn. J. Šabanavičiumi laimingai pasiekė fronto liniją ties Musninkais.

1923 m. kovo 30 d. pakeltas į vyr. leitenantus. 1925 m. sausio 1 d. paskirtas eskadrilės vado padėjėju, kartu dėstė aviacijos istoriją ir oro fotografiją Aviacijos karininkų kursuose. Gerai mokėdamas lietuvių kalbą prisidėjo sudarant lietuvišką aviacijos terminiją.

1925 sausio 01 paskirtas eskadrilės vado padėjėju, kartu dėstė aviacijos istoriją ir oro fotografiją Aviacijos karininkų kursuose. Tais pačiais metais pasiųstas į oro fotografijos kursus Paryžiuje. Dalyvaudavo fotografijų parodose ir konkursuose, apdovanotas diplomais.

1927 rugpjūčio 1 pakeltas į kapitonus.

1927 lapkričio 1 pasiųstas mokytis į Aukštąją aeronautikos m-lą (E'cole Superieure d'Aeronautique etde construction mechanique) Paryžiuje.

1928 liepos 5 baigė Aukštąją aeronautikos mokyklą Paryžiuje.

1928 rugpjūčio 1 paskirtas 4 eskadrilės oro žvalgu, vėliau eskadrilės vado padėjėju.

1930 m. rugpjūčio 18-23 d. dalyvavo trijų žvalgybinių lėktuvų Ansaldo A.120 vizite Maskvoje.

1930 lapkričio 23 pakeltas į majorus.

1931 liepos 15 baigė Vytauto Didžiojo karininkų kursų Topografijos skyrių.

1932 paskirtas Karo aviacijos mokyklos karininkų klasės vedėjas.

1933 m. su A. Gustaičiu, lėktuvu ANBO IV skrido maršrutu Kaunas-Ryga-Helsinkis ir atgal.

1934 - 1940 vadovavo Karo aviacijos foto tarnybai.

1940 spalio 24 Sovietų Sąjungai okupavus Lietuvą ir likviduojant Lietuvos kariuomenę paskirtas į Lietuvos karo aviacijos likvidacinės komisijos I grupę.

1940 gruodžio 16 likvidavus Lietuvos karo aviaciją iš kariuomenės ateistas. Pirmosios sovietinės ir vokiečių okupacijos metais mokytojavo, dėstė matematiką ir užsienio kalbas.

1944 pasitraukė į Vokietiją, apsistojo Freiburge, kur karui pasibaigus įsitraukė į visuomeninę veiklą.

1950 emigravo į JAV, gyveno Klivlende.

1963 rugsėjo 25 mirė Klivlende, JAV. Palaidotas Lokevrivo kapinėse.


Žmona – Vera, dukros – Aldona (1928) ir Natalija (1935)


Apdovanotas:
DLK Gedimino 4 laipsnio ordinu (1928),
Savanorių ir Lietuvos nepriklausomybės medaliais (1928),
„Plieno sparnų“ garbės ženklu (1932).

Literatūra:
„Lietuvos kariuomenės karininkai 1918-1953“ IV tomas.
Papildyta svetainės administracijos.V.Jablonskio puslapis svetainėje

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
P.Hiksa
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis
V.Rauba
J.Kumpis