Ilgūnas Vytautas1912-1999


1912 09 07 Peterburge gimė Ilgūnas Vytautas.

1929 baigė Kauno „Aušros“ g-ją, įstojo į VDU. Žaidė Kauno LFLS futbolo komandoje, 1932 Lietuvos čempionas.

1936 09 15 baigus Karo mokyklą (XI asp. laid.) suteiktas artilerijos ats. jaun. leitenanto laipsnis ir paleistas į atsargą.

1936 – 39 Lietuvos ledo ritulio ir futbolo rinktinių narys.

1938 su Lietuvos rinktine dalyvavo pasaulio ledo ritulio čempionate Prahoje, Čekoslovakijoje.

1938 baigė VDU Fizikos-matematikos skyrių, dirbo meteorologijos stotyje.

1939 02 02 priimtas į karo aviaciją Meteorologijos tarnybos Sinoptinio skyriaus vedėju.

1940 10 04 sovietų Sąjungai okupavus Lietuvą paskirtas RA 29 ŠTK atskirosios aviaeskadrilės meteorologijos stoties v-ku.

1940 10 13 Rygoje su futbolo komanda „Kožuch“, sudaryta iš Lietuvos aviacijos karių, iškovojo Pabaltijo ypatingosios karinės apygardos nugalėtojo vardą ir pereinamąją taurę.

1941 – 43 Kauno „Saulės“ g-jos mokytojas.

1943 – 44 „Vilko“ fabriko cecho vedėjas.

1944 mobilizuotas į sovietų armiją, nusiųstas į NKVD filtracijos stovyklą.

Iki 1946 pažemintas į eilinius tarnavo RA.

1946 VDU Fizikos katedros asistentas, nuo 1950 dėstė Kauno politechnikos institute. Fizikos-matematikos mokslų kandidatas (1957), docentas (1958), daktaras (1972), profesorius (1976), vadovavo KPI Teorinės mechanikos ir Fizikos katedroms. Daug dirbo ultragarso tyrinėjimo srityje, kelių išradimų autorius.

1999 03 06 mirė, palaidotas Kaune, Petrašiūnų kapinėse.

Žmona – Salomėja Lokytė (1929), dukros – Laimutė Venciuvienė (1950), Vilija Boreikienė (1954).Literatūra:
„Lietuvos kariuomenės karininkai 1918-1953“ III tomas.


Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis