Ilgūnas Dismanas ( Dizmanas )1916-2008


1916 03 06 Petrograde gimė Ilgūnas Dismanas.

Nuo 1918 gyveno Kaune.

1938 baigė Kauno „Aušros“ berniukų g-ją ir tais pačiais metais pašauktas į karinę tarnybą.

1939 09 18 baigė Karo mokyklą (XIV asp. laid.), suteiktas aviacijos ats. jaun. leitenanto laipsnis.

1939 11 20 paleistas į atsargą.

1940 sovietams okupuojant Lietuvą dirbo ginklų dirbtuvėse sąskaitininku. Vokiečių okupacijos metais dirbo popieriaus gaminių dirbtuvėje. Baigė trumpalaikius kūno kultūros mokytojų kursus.

1937 – 45 LFLS futbolo komandos narys.

1937 – 48 Lietuvos futbolo rinktinės narys, pirmosios Lietuvos tautinės olimpiados (1938) prizininkas.

1944 08 01 buvo kūno kultūros ir karinio parengimo mokytojas Kauno 1 („Aušros“) berniukų g-joje.

1949 vienam pirmųjų Lietuvoje suteiktas SSRS sporto meistro vardas.

1956 baigė Leningrado Leshafto kūno kultūros institutą ir mokytojavo įvairiose Kauno m-lose. Lietuvai atkūrus nepriklausomybę įstojo į Lietuvos atsargos karininkų sąjungą.

1993 suteiktas dim. kapitono laipsnis.

2008 10 06 Klaipėdoje mirė.

Žmona – Elena Jagelavičiūtė (1924), duktė – Ilda Kiguolienė (1950).


Apdovanotas Ordino Už nuopelnus Lietuvai Riterio kryžiumi (2008).

Literatūra:
„Lietuvos kariuomenės karininkai 1918-1953“ III tomas
Lietuvos sporto enciklopedija www.lse.lt


Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis