Vytautas Jablonskis
Karo lakūnas, aviacijos majoras
1898-1963
• AV. MJR. VYTAUTO JABLONSKIO BIOGRAFIJA


SU V.JABLONSKIU SUSIJĘ STRAIPSNIAI:


• Skrydis į Maskvą su Ansaldo A.120
• LAK Steigėjai patvirtinę jo statusą
• Mūsų aviacija Nepriklausomybės kare
• ANBO IV ir jo kelionė po Pabaltijo valstybes
• Karo aviacijos meteorologijos tarnyboje
• A.Mikutis - Lietuvos Karo aviacijos tarnyboje
• Visi svetainės puslapiai kuriuose paminėtas V.Jablonskis

VYTAUTAS JABLONSKIS FOTOGRAFIJOSE:
Aviacijos mokyklos mokiniai klasėje. Iš kairės: V.Rauba, J.Pranckevičius, T.Šakmanas, X, B.Sidaravičius, S.Tumas, X, A.Babilius, H.Bezumavičius, K.Kanauka, V.Jablonskis, A.Gustaitis, K.Brazdžionis, P.Brazdžiūnas, X, L.Peseckas, X, T.Sereika, X, V.Firantas, S.Sabas, X, X, X, K.Graužinis, A.Stašaitis, J.Dobkevičius, L.Virbickas. 1919 m.

Paspauskite paveikslėlį norėdami jį padidinti
Karo lakūnai leitenantai V.Jablonskis ir V.Rauba prie lėktuvo LVG C.VI 1920 m.
Paspauskite paveikslėlį norėdami jį padidinti
Bendražygiai lakūno V. Raubos katastrofos vietoje prie sudužusio lėktuvo Halb CL.IV. Iš kairės: V. Jablonskis, P. Soltanas, E. Šalkauskas, J. Šalkauskas, instr. P. Hiksa, J. Zauka, A. Gustaitis, instr. O. Rahn, J. Kumpis, A. Soldatenkovas, J. Dobkevičius, V. Šenbergas. Kauno aerodromas 1920 m. gegužės 12 d.
Paspauskite paveikslėlį norėdami jį padidintiAviacijos mokyklos mokiniai prie lėktuvų angaro. Sėdi iš kairės: T.Šakmanas, A.Gustaitis, mokyklos viršininkas J.Laurinaitis, K.Brazdžionis, V.Ruseckas, stovi iš kairės: V.Lišauskas, B.Sidaravičius, L. Virbickas, A.Babilius, L.Peseckas, J.Dobkevičius, X, V.Šidlauskas, J.Pranckevičius, X, V.Firantas, S.Tumas, K.Kanauka, S.Sabas, J.Šalkauskas, V.Elisonas, T.Sereika, H.Bezumavičius, K.Graužinis, A.Stašaitis, V.Jablonskis, V.Šenbergas, P.Brazdžiūnas, S.Stanaitis, J.Zauka. 1919 m. ruduo.

Paspauskite paveikslėlį norėdami jį padidintiPirmosios eskadrilės lakūnai 1921 m. pradžioje. Stovi (iš dešinės): V.Lišauskas, A.Soldatenkovas, V.Jablonskis, J.Pranckevičius, eskadrilės vadas J.Dobkevičius, J.Lutzar. Sėdi (iš kairės): A.Kaputauskas, A.Vasnevskis, J.Šabanavičius, R.Šidlauskas, E.Vacetas.

Paspauskite paveikslėlį norėdami jį padidinti


Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
P.Hiksa
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis
V.Rauba
J.Kumpis