Heizeris Pranas


1900 - ?


1900 03 20 Ogino k., Gružiškių vls., Vilkaviškio aps. gimė Heizeris Pranas. Baigė du mokytojų seminarijos kursus Vokietijoje ir lietuvių kalbos, aritmetikos metodikos bei agronomijos kursus Kaune.

1923 priimtas į Karo mokyklą.

1925 09 07 ją baigė (VII laid.), suteiktas leitenanto laipsnis ir paskirtas į 5 pėst. pulką.

1926 01 01 perkeltas į 7 pėst. pulką, o 1926 09 13 – į karo aviaciją ginklininku.

1929 11 23 pakeltas į vyr. leitenantus (1931 laipsnis pakeistas į leitenanto).

1931 10 24 pačiam prašant paleistas į atsargą.


Apdovanotas:
Lietuvos nepriklausomybės medaliu (1928).


Literatūra:
„Lietuvos kariuomenės karininkai 1918-1953“ III tomas.

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
P.Hiksa
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis
V.Rauba
J.Kumpis