Gumauskas Klemensas
Aviacijos jaun. leitenantas.
1918 - ?


1918 10 24 Pamargių k., Igliškėlių vls., Marijampolės aps. gimė Gumauskas Klemensas.

1936 baigė Marijampolės Rygiškių Jono g-ją.

1937 įstojo į Karo mokyklą.

1940 08 19 ją baigė (XXI laid.), suteiktas aviacijos jaun. leitenanto laipsnis ir paskirtas į karo aviaciją – Karo aviacijos mokyklos instruktoriumi.

1940 11 01 paleistas į atsargą. Vokiečių okupacijos metais studijavo VDU, dirbo „Maisto“ fabrike.

1944 05 19 už antinacinę veiklą suimtas ir išvežtas į Štuthofo koncentracijos stovyklą.

1945 sąjungininkų kariuomenės išlaisvintas. Per Daniją pateko į Švediją.

1959 baigė Stokholmo aukštąją technikos m-lą, dirbo Eriksono telefono stočių bendrovėje. Ilgą laiką buvo Švedijos Lietuvių bendruomenės pirmininkas.

Žmona – Erika Hannemann, sunūs – Bernardas (1951) ir Tomas (1961).


Literatūra:
„Lietuvos kariuomenės karininkai 1918-1953“ III tomas.

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis