Juozas GrigiškisAviacijos pulkininkas.
1896-1942


1896 09 30 Gurjevo m., Urale, Rusijoje gimė Grigiškis Juozas. Baigė Šiaulių g-ją ir Maskvos aukštesn. technikos m-los 2 kursus. Pašauktas į Rusijos kariuomenę -baigė 1 Peterhofo praporščikų m-lą, bet dėl kilusios Rusijoje revoliucijos į karininkus nepakeltas.

1919 05 06 savanoriu įstojo į Lietuvos kariuomenę, paskirtas į Aviacijos dalies specialistų kuopą.

1919 08 16 kaip baigusiam Rusijoje karo m-lą suteiktas karininko laipsnis.

1919 09 13 įvedus karinius laipsnius suteiktas leitenanto laipsnis.

1920 05 01 paskirtas aviacijos dirbtuvių vedėju, vėliau Technikos skyriaus vedėju.

1920 09 01 paskirtas eiti Aviacijos parko vado pareigas.

1923 05 18 pakeltas į vyr. leitenantus.

1926 07 01 - į kapitonus.

1930 07 15 baigė Vytauto Didžiojo karininkų kursų Technikos skyrių (III laid.).

1930 11 23 pakeltas į majorus.

1932 10 01 paskirtas eiti Technikos skyriaus v-ko pareigas, vėliau į šias pareigas patvirtintas.

1933 11 20 pakeltas į pulkininkus leitenantus.

1935 12 31 paskirtas Tiekimo skyriaus v-ku ir šias pareigas ėjo iki Lietuvos okupacijos.

1938 11 23 pakeltas į pulkininkus.

1941 01 01 sovietams likvidavus Lietuvos karo aviaciją paleistas į atsargą.

1941 06 14 suimtas ir kartu su šeima ištremtas į Nekrasovkos k., Parbigo r., Tomsko sr.

1942 01 01 žuvo lageryje, palaidotas Voronichos kapinėse.

1990 palaikai parvežti į Lietuvą, perlaidoti Senavos kapinėse Kaune.

Žmona - Marija Hiksaitė (1894-1980), duktė - Irena


Apdovanotas:
DLK Gedimino 3 laipsnio (1938) ir
DLK Gedimino 4 laipsnio (1931) ordinais,
Savanorių medaliu (1928),
Lietuvos nepriklausomybės medaliu (1928).

Literatūra:
„Lietuvos kariuomenės karininkai 1918-1953” III tomas.

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
P.Hiksa
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis
V.Rauba
J.Kumpis