Grigaitis Kazys Justinas1915-1949


1915 08 08 Janukiškių k., Žvirgždaičių vls., Šakių aps. gimė Grigaitis Kazys Justinas.

1933 baigė g-ją Marijampolėje.

1937 baigė Aukštesniąją technikos m-lą Kaune.

1937 07 07 pašauktas į karinę tarnybą, pasiųstas į Karo mokyklą.

1938 09 27 ją baigė (XIII asp. laid.), suteiktas ats. jaun. leitenanto laipsnis ir paleistas į inžinerijos karininkų atsargą. Gyveno Kaune, dirbo statybos techniku.

1940 06 06 priimtas į tikrąją karo tarnybą, pavesta vadovauti Ukmergės aerodromo statybai. Likviduojant Lietuvos kariuomenę paskirtas į RA 29 ŠTK atskirąją aviacijos eskadrilę.

1941 06 24 buvo vokiečių suimtas, kalintas lageriuose ir kalėjimuose, vėliau paleistas.

Iki 1943 pab. dirbo Utenos aps. inžinieriumi. Dėl nesutarimo su vokiečių valdžia iš tarnybos atleistas, dirbo Utenos elektrinėje, mokytojavo g-joje.

1945 03 25 sovietų suimtas, kalintas Utenoje, Vilniuje.

1945 10 23 Karo tribunolo nuteistas 10 metų lagerio ir 5 metams tremties.

1946 08 15 išvežtas į Nyroblagą, Molotovo sr.

1949 08 13 žuvo lageryje.

2000 07 26 suteiktas dimisijos leitenanto laipsnis ir pripažintas kario savanorio statusas.

Žmona – Danguolė Urbonaitytė-Grigaitienė-Jonaitienė (1925, susituokė 1943), duktė – Giedrė Kiškienė (1944).Literatūra:
„Lietuvos kariuomenės karininkai 1918-1953“ III tomas.


Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis